Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Administrativa

Pokud se někde hovoří o zbytečné administrativě, tak se to netýká dokumentování podnikatelských aktivit. Průkazný dokument vystavený s oprávněnou ekonomickou činností podnikajícího subjektu garantuje úspěšnost i ve styku s kontrolními orgány.

Doklady

Mnoho zaměstnanců je schopno zpracovat a vytisknout nějakou tabulku, která je potřebná k nějakému rozhodnutí, či prokázání něčeho. Ne každý z nich však je schopen identifikovat po určité době co a k čemu to bylo. Proto je důležité aby dokumenty měly své označení pro schopnost správného přiřazení. Patří k tomu i jméno zpracovatele a datum zpracování. Pak je dokument použitelný.

Přehled a pořádek

Stůl plný nezaložených papírů je obvyklým obrazem mnoha manažerů, kteří ani nevědí, k čemu některé nezaložené dokumenty slouží, či sloužily a po čase je jednoduchým krokem zlikviduje. Po dalším čase zjistí, že dokument, který vytvořil nemůže najít. Proto je třeba nastolit efektivní systém a udržovat přehled a pořádek. Hledání se tím zrychlí a zjednoduší.

Hledání

Dopis z předminulého roku k zakázce, která již byla ukončena? Nemožné najít ani v případě, kdy takový doklad vyžaduje hospodářská kriminálka při šetření obchodního partnera. Najednou se ukáže jak je důležité používání evidenčních čísel, čísel zakázek a další evidence, která umožní rychlou orientaci. Máte s tím problém i Vy? Zkuste to zde.

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 16:08 15.11.2017


Kontaktujte nás