Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Autor:Jiří Novotný

image_pdf

Komplexní pomoc

Od roku 2018 se ptáme začínajících i těch pokročilých podnikatelů na to, co jim nejvíce chybí z toho, co k podnikání potřebují. Pochopitelně na prvním místě jsou peníze. To ale souvisí se schopností hospodařit s tím také s uměním správně oslovit trh. K této problematice jsme připravili jednodenní seminář, který je pro naše nové klienty […]

Čtěte více

Interní dokumenty

Nepodceňujte tvorbu interních předpisů, jakými je například Pracovní řád, Mzdový předpis, Organizační řád a neopomíjitelná směrnice o inventarizaci, či o přidělování ochranných pomůcek. Vyplatí se usměrňovat i cestovní náhrady, stravenky a jiné benefity. Tam kde je využíván systém Home office je třeba rovněž disponovat směrnicí, která upravuje podmínky výkonu takové práce. Pomáháme firmám s tvorbou […]

Čtěte více

Než se pustíte do podnikání

Od roku 2018 už pomáháme s rozjezdem podnikání fyzickým osobám a firmám. Zabránili jsme řadě zbytečných krachů a pomohli nastartovat dobré projekty. Probrali jsme desítky podnikatelkých záměrů a rozpočtů. Usměrnili jsme podnikání rozbíhajících se firem v době pandemie. Od září 2021 otevíráme znovu bezplatné poradenství těm, kdo se chtějí do podnikání pustit s věškerou vážností […]

Čtěte více

Manažerské vzdělávání

Pro ty, kdo se nečekaně dostali do pozice jednatele či prokuristy a vzali tím na sebe břímě odpovědnosti za právnickou osobu jsme připravili jednodenní kurz, na kterém si vysvětlíme, co taková pozice vyžaduje a jak se s novými úkoly vyrovnat bez nebezpečí sankcí a problémů, které na nepřipraveného člověka obvykle dopadají. Nedokážeme v jednom dni […]

Čtěte více

Nepodceňujte podnikatelský záměr

Mnoho začínajících podnikatelů se vrhá do podnikání bezhlavě, aby pak zjistili, že očekávaný zisk nepřišel. Je to především proto, že si neuvědomili, jak plynou finanční toky a jaké povinnosti jim z podnikání vyplývají. Rozčarování je mnohdy doprovázeno vznikem dluhů. Proto doporučujeme nepodceňovat vytvoření podnikatelského záměru a nehledat v tom vědu. Jeho cílem je zmapovat pohyb […]

Čtěte více

Jak řídit malou firmu se zaměstnanci?

Pokud zakladateli svého podnikání začíná přerůstat práce přes hlavu, obvykle začne zvažovat přijetí zaměstnance. Tím se jeho postavení podnikatele mění na postavení zaměstnavatele a současně mu naroste řada nových povinnosti a úkolů. Zaměstnávat lidi není legrace Kromě všech povinností, které ukládá Zákoník práce, tvářící se jako dobrý pomocník a rádce, který netrestá, je nezbytné se […]

Čtěte více

Stát se jednatelem

Přijmout funkci jednatele znamená převzít odpovědnost (a to i trestní) za to, co se ve firmě děje i událo. Odpovědnost je nedělitelná a vyplývá především z úvodních ustanovení Občanského zákoníku. Na to pak navazují další zákony, jejichž počet se neustále rozšiřuje. Za neplnění povinností udělují kontrolní orgány sankce a není výjimkou ani trestní odpovědnost za […]

Čtěte více

On-line školení graduje

Nabídli jsme jednatelům, prokuristům, ředitelům a šéfům firem naše skoro dvouhodinové on-line školení a nečekali takovou odezvu. Je zcela zjevné, že každý z nás se chce vyhnout pastím, které jsou skryté v zákonech ale i v tom, že většina šéfů firem nemá dostatek prostoru k tomu, aby problém studovali. Řešíme účetní i daňové problémy, upozorňujeme […]

Čtěte více

Testovat ve firmách znamená zpracovávat citlivé osobní údaje

Překotné změny a nařízení tryskajících z usnesení vlády jistě směřují k ochraně lidí, ale někdy narážejí i na dříve nastavené bariéry. Jednou z nich je ochrana osobních údajů. Zjišťování zdravotního stavu Doposud bylo zjišťování zdravotního stavu doménou lékařů a ti si s ochranou citlivých osobních údajů umějí poradit. Najednou ale do hry vstupuje zaměstnavatel, který […]

Čtěte více

Vztahy na pracovišti

Téma vzájemných vztahů v pracovním procesu se stává den ze dne závažnějším a to především vlivem rozvoje komunikačních technologií a působením cizích praktik do našeho prostředí. Nepřípustné Vstupem cizího kapitálu na naše území se kromě jiného v některých firmách objevil například požadavek povstat a zatleskat při vstupu nadřízeného. Některé zvyky z jiných kultur se do […]

Čtěte více