Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Vyplatí se

Obětovat čas a poslechnout si vše, kolem výkonu funkce jednatele nebo prokuristy se vyplatí především těm, kdo do této odpovědné funkce nastoupili bez předchozí důsledné přípravy a seznámení se s nejdůležitějšími pasážemi zákonů, k jejichž dodržování jsou vázáni. Odpovědnost za pochybení je nezvratitelná a proto není na co čekat. Kromě informací o odpovědnosti poradíme, jak […]

Čtěte více

Zásadní rozhodnutí

Zásadní rozhodnutí právnické osoby probíhá buď na valné hromadě, nebo Rozhodnutím jediného společníka. Právnická osoba vytváří dokument, který je pak důležitý pro realizaci učiněných rozhodnutí. Může jít o změny společenské smlouvy, ustanovení prokuristy do funkce, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku….atd.. To v podstatě znamená, že dokument se vytváří na základě důvodů k učinění důležitých […]

Čtěte více

Podnikatelský záměr

Pomocí dobře sepsaného podnikatelského záměru můžeme předem odhadnout úspěšnost projektu s poměrně značnou přesností. Pro většinu začínajících podnikatelů je podnikatelský záměr strašákem, kterým hrozí banky při snaze zájemce o získání úvěru, nebo i finanční úřad, který rozhoduje, zda firma bude či nebude plátcem daně. Hlavní význam ale spočívá v ověření, zda projekt může být úspěšný, […]

Čtěte více

Spolupráce s OSVČ

Nový seminář týkající se spolupráce s OSVČ zahrnuje informace a doporučení, jak předejít nařčení ze švarcsystému. Seminář je určen jak firmám, které využívají práce fyziských osob, tak i těm, kteří poskytují své služby jako OSVČ. Účastníci obdrží i skripta obsahující vzory a postupy vč. modelových příkladů. Hlásit se k účasti a získat podrobnější informace můžete […]

Čtěte více

Jednatelům a prokuristům zdarma

Už čtvrtý rok nabízíme školení začínajícím jednatelům, a prokuristům. Pro ty, kteří chtějí dál využívat našich služeb, je školení zdarma. Máme už řadu příznivých ohlasů a proto jsme přistoupili k dalšímu vývoji produktu spočívajícím v tom že připravujeme manuály a checklisty, které jak jsme se dozvěděli, někteří využívají dlouhodobě a už si je i sami […]

Čtěte více

Podpora podnikatelům

Podpora podnikatelům nemůže spočívat jen v tom, že se jim půjčí peníze, či nabídnou moderní technologie. Skutečnou podporou je seznámení s pravidly a s tím, jak s nimi zacházet. Chce to jen naladit mysl a zapnout hlavu. Rádi každému vysvětlíme, jak naložit se svým podnikáním, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. Záleží […]

Čtěte více

Jak chránit své podnikání?

1. Navázat kontakt s důležitými odborníky Spočívá to především ve spolupráci s tím, kdo prokazuje odbornou zdatnost a to nikoliv tím, že je na trhu nejlevnější, nebo že prochází úspěšně kontrolami, ale s tím, kdo je schopen garantovat odbornost smluvně, či s ohledem na své postavení, ať už je to advokát či daňový poradce. Smlouva […]

Čtěte více

Vstupní pohovor

Kdysi mi jedna paní řekla, že rozdíl mezi rozhovorem a pohovorem je stejný, jako rozdíl mezi rozpravou a popravou. Proto je důležité věnovat této oblasti více pozornosti. Zaměstnavatel není neomezený vládce I když se může zdát, že v době rostoucí poptávky po pracovních místech si zaměstnavatel může dovolit vůči uchazečům o práci cokoliv, není to […]

Čtěte více

Komplexní pomoc

Od roku 2018 se ptáme začínajících i těch pokročilých podnikatelů na to, co jim nejvíce chybí z toho, co k podnikání potřebují. Pochopitelně na prvním místě jsou peníze. To ale souvisí se schopností hospodařit s tím také s uměním správně oslovit trh. K této problematice jsme připravili jednodenní seminář, který je pro naše nové klienty […]

Čtěte více

Interní dokumenty

Nepodceňujte tvorbu interních předpisů, jakými je například Pracovní řád, Mzdový předpis, Organizační řád a neopomíjitelná směrnice o inventarizaci, či o přidělování ochranných pomůcek. Vyplatí se usměrňovat i cestovní náhrady, stravenky a jiné benefity. Tam kde je využíván systém Home office je třeba rovněž disponovat směrnicí, která upravuje podmínky výkonu takové práce. Pomáháme firmám s tvorbou […]

Čtěte více