Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Ztráty a krachy

Z ohlasů na náš článek o příčinách podnikatelských neúspěchů a ztrát vyplývá, že o tento problém se zajímají především ti, kteří si nedovedou příčiny svých problémů vysvětlit, nebo je přičítají vnějším okolnostem. Z našeho statistického šetření vyplývá několik důležitých poznatků. Vznik firmy Častou příčinou neúspěchu je neuvážený vznik firmy. Nezřídka jde o „vykradení“ stávajícího zaměstnavatele, […]

Čtěte více

Hotovo! Rok 2023 může začít

Dokončili jsme nejen skripta, ale především jsme aktualizovali seminář pro jednatele a prokuristy, kteří se před nástupem do své funkce nestačili odborně připravit a tudíž jim chybí jistota správného rozhodnutí a uváženého postupu v nově vznikajících situacích. Poslední lednové semináře proběhnou v původních cenách a následně bude cena přizpůsobena změněným ekonomickým podmínkám. Podle vyjádření lektorů […]

Čtěte více

Nový model START UP

Soustavným zkoumáním toho, co noví podnikatelé očekávají, potřebují a chtějí, ve srovnání s tím, co by měli vědět, jsme dospěli k vytvoření nového modelu pro start do podnikatelské praxe. Model vychází z konkrétní situace zájemce o podnikání a napomáhá mu při budování pevných pilířů svého podnikání s minimální finanční i časovou zátěží. Úvodní konzultace je […]

Čtěte více

Podnikatelská obezřetnost

Podnikatelská obezřetnost je nezbytnou součástí podnikatelské praxe, především při výběru obchodních partnerů a při reakcích na nabídky. Prvním a zásadním krokem je u právnických osob nahlédnutí do Sbírky listin vedené Obchodním rejstříkem. Pokud najdete rozpor mezi tím, co sdělují webové stránky a tím co je uloženo, je třeba zvýšit pozornost. Pokud tam kromě zakladatelských dokumentů […]

Čtěte více

Neplatiči svých závazků

Máte mezi svými zákazníky neplatiče? Promiňte, ale vinu nejspíše připište sobě. Neplatiči jsou buď lidé nepořádní, kteří nemají přehled o tom, co dělají, nebo jsou to lidé, kteří by chtěli žít na úkor někoho jiného. Mezi neplatiče nemůžeme zařadit toho, kdo ještě před splatností faktury kontaktuje svého dodavatele a snaží se s ním svůj nečekaný […]

Čtěte více

Výběr z bankomatu

Kolik let už opakujeme, že peníze v bance firmy patří firmě a nikoliv jejímu majiteli? Už mnohokrát! Přesto ale i dnes je mezi odpovědnými zástupci firem mnoho těch, kteří bezostyšně vybírají peníze z účtu právnické osoby tak, jakoby šlo o jejich neomezenou osobní spotřebu. Znovu opakujeme, že v takovém případě se jedná o defraudaci. Kdo […]

Čtěte více

Vyplatí se

Obětovat čas a poslechnout si vše, kolem výkonu funkce jednatele nebo prokuristy se vyplatí především těm, kdo do této odpovědné funkce nastoupili bez předchozí důsledné přípravy a seznámení se s nejdůležitějšími pasážemi zákonů, k jejichž dodržování jsou vázáni. Odpovědnost za pochybení je nezvratitelná a proto není na co čekat. Kromě informací o odpovědnosti poradíme, jak […]

Čtěte více

Zásadní rozhodnutí

Zásadní rozhodnutí právnické osoby probíhá buď na valné hromadě, nebo Rozhodnutím jediného společníka. Právnická osoba vytváří dokument, který je pak důležitý pro realizaci učiněných rozhodnutí. Může jít o změny společenské smlouvy, ustanovení prokuristy do funkce, schválení účetní závěrky a rozdělení zisku….atd.. To v podstatě znamená, že dokument se vytváří na základě důvodů k učinění důležitých […]

Čtěte více

Podnikatelský záměr

Pomocí dobře sepsaného podnikatelského záměru můžeme předem odhadnout úspěšnost projektu s poměrně značnou přesností. Pro většinu začínajících podnikatelů je podnikatelský záměr strašákem, kterým hrozí banky při snaze zájemce o získání úvěru, nebo i finanční úřad, který rozhoduje, zda firma bude či nebude plátcem daně. Hlavní význam ale spočívá v ověření, zda projekt může být úspěšný, […]

Čtěte více

Spolupráce s OSVČ

Nový seminář týkající se spolupráce s OSVČ zahrnuje informace a doporučení, jak předejít nařčení ze švarcsystému. Seminář je určen jak firmám, které využívají práce fyziských osob, tak i těm, kteří poskytují své služby jako OSVČ. Účastníci obdrží i skripta obsahující vzory a postupy vč. modelových příkladů. Hlásit se k účasti a získat podrobnější informace můžete […]

Čtěte více