Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím prvního zaměstnance

Ačkoliv doporučujeme každému zaměstnavateli, aby si před tím, než přijme prvního zaměstnance prostudoval zákoník práce, obvykle tak nečiní, protože na to nemá čas. Zaměstnavatel se spíše uchýlí k doporučením, kterými jsou především: Pracovní smlouva + mzdový výměr + Dohoda o srážkách + Smlouva o hmotné odpovědnosti (pokud pro ně je důvod) Založit personální složku zaměstnance, […]

Čtěte více

Mýty a omyly

Kdyby ten, kdo něco tvrdí, aniž by se přesvědčil o pravém stavu věci, nahlédl do platných pravidel, asi by byl překvapen. Mýtů a omylů je v podnikatelské praxi mnoho. Připravujeme materiál, který jednak zpubilkujeme, ale předáme jej podnikatelům i formou semináře. Při jeho přípravě čerpáme z tvrzení podnikatelů a z výsledků kontrol, které nedopadly dobře. […]

Čtěte více

Základy nestačí!

Prostředí podnikatelské praxe je naplněno vysokou konkurencí, složitými pravidly a podnikatelskými praktikami některých podnikatelů, které se projevují například v zneužívání zatím ještě výhodné pozice dlužníka vůči věřiteli, pokud si ten sám u sebe nevytvoří kvalitní obranu proti nekalému jednání. Proto nestačí jen vědět, že živnostník může fakturovat a uplatňovat si některé výdaje. Limity, které podnikatele […]

Čtěte více

Minimální a zaručená mzda

ačkoliv je zvyšování minimální mzdy prezentováno jako pomoc těm nejméně placeným zaměstnancům, ve skutečnosti ze zvedá povinná hladina mzdy pro všechny profese a s tím se zvyšují i povinné odvody do statního rozpočtu, který si díky tomuto rozhodnutí ukrojí největší krajíc. Je tedy třeba do konce roku prověřit u jednotlivých profesí, zda nepodkročují zaručenou mzdu […]

Čtěte více

Dlužit se nevyplácí

Většina těch, kteří se rozhodli žít a užívat si na dluh už pochopila, jak je to drahá a nebezpečná záležitost. Půjčovat si na dovolenou, na dárky a na krytí nestřídmých životních nákladů je velmi drahé, a je o to dražší, když se přestane dluh třeba i neúmyslně splácet. Na to totiž věřitelé spoléhají a sázejí. […]

Čtěte více

Start podnikání

Start podnikání

Do podnikání se nevstupuje ani proto, že by chtěl člověk zbohatnout, ani proto, že nechce nikoho poslouchat a už vůbec ne proto, že se mu nechce pracovat. Do podnikání se vstupuje za účelem naplnění svého podnikatelského snu! Podnikat začínají ti, kteří si věří, že dokáží to co si umanuli. Ti ostatní jsou jen pouhou obětí […]

Čtěte více

Vnitřní předpisy 2019

Dokumentování ve firmách Pokud firma nemá v pořádku povinnou administrativu, vystavuje se nebezpečí sankce a je jen otázkou času. Kdy k ní dojde. Zákonné povinnosti Především zákoník práce ukládá takové povinnosti, jakou je evidence přítomnosti na pracovišti (tedy nejen příchodů a odchodů), dále v součinnosti s dalšími zákony řeší především bezpečnost a ochranu zdraví, což […]

Čtěte více

Start-up 2019

Projekty a programy, které připravují mladé lidi na podnikatelskou dráhu se nejčastěji zaměřují na způsoby oslovení potenciálního zákazníka a na přesvědčování k nákupu. To ale není správný start do podnikatelského prostředí. Podnikatel by měl nejprve porozumět pravidlům a praktikám v podnikatelské praxi. Seznámit se se zákony i s následky při jejich porušování. Dále je důležité […]

Čtěte více

Kdo chce v klidu podnikat?

O tom, že podnikání není snadné se podnikatelé často přesvědčí až v době, kdy už mají za sebou první chyby, které se pak obtížně napravují a působí zbytečné ztráty. My své nové klienty včas připravíme a seznámíme s tím, co musejí vědět. Tím jim ušetříme hodně peněz a nám ještě více práce, kterou bychom jinak […]

Čtěte více

Dětské skupiny

Založení dětské skupiny má napomoci nedostatku míst v mateřských školách a je motivováno i snahou firem a rodičů udržet v takové situaci pracovní místo. Z toho důvodu byly vytvořeny podmínky prostřednictvím Zákona č. 247/2014 Sb., k tomu, aby bylo umožněno v odpovídajících podmínkách založit dětskou skupinu a postarat se o hlídání dětí po dobu, v […]

Čtěte více