Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Webmináře

Ačkoliv jsme nejraději v osobním kontaktu, musíme i my přistoupit na elektronickou komunikaci. Alespoň prozatím. Využíváme při tom nástroje, kterými můžeme poskytnout i ukázky a dokumenty, o kterých na semináři mluvíme. Těší nás nárůst zájemců a zatím jsme schopni jejich potřeby dobře pokrývat. Nejčasteji jsme řešili před koncem roku Dohody pro práci z domu a […]

Čtěte více

Akce v roce 2021

Tak především začneme s hodnocením stavu BOZP a zahrneme do něj i aktualizaci ochrany osobních údajů. Tam, kde je to nutné, projdeme i problematiku AML. Dále se zaměříme na vnitřní pravidla tak, aby byla v souladu s vyšší právní normou. Po té probereme možnosti a nástroje pro pevnější zapojení zaměstnanců do úspěchů firmy. Zkontrolujeme stav […]

Čtěte více

Přechod do manažerské pozice

Pokud se z kolegů mají stát podřízení je třeba nejprve důsledně zapracovat na sobě. V opačném případě by mohlo dojít ke katastrofě. Připravíme Vás na tuto pozici a to i v prostředí on line semináři, jehož podmínky si společně dohodneme. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení, které lze využít i při hledání nového pracovního místa. Výkon manažerské […]

Čtěte více

Správným směrem

Snažíme se nasměrovat podnikatele tím správným směrem v rámci platných pravidel. Ne každému se to líbí, zejména pokud v podnikání spatřuje možnost obohatit se. Nějakou chvíli trvá, než vysvětlíme principy a pravidla podnikání i jeho smysl a cíl. Tam, kde se to podaří, máme dobrý pocit z rozvoje nové firmy i z toho, že potenciální […]

Čtěte více

Privátní seminář

Byli jsme požádáni o vytvoření a realizaci privátního semináře na dálku prostřednictvím SKYPE. Hned na to se ozvala další firma a ukazuje se, že vše je možné a jde to lépe než dříve. Využili jsme systému SKYPE a řešili problematiku pracovních cest, odměňování, inventarizace, služebních aut ve firmě a další. Zákazníci vítají úsporu času, nižší […]

Čtěte více

Skype

Abychom Vám zjednodušili cestu, ušetřili čas a poskytli rychlou on line podporu, tak jsme přidali SKYPE. Komunikovat a přitom se vidět podporuje účinnost informací a umožňuje operativně reagovat. Vzhledem k množství zájemců je ale třeba si rozhovor prostřednictvím SKYPE předem sjednat. Vyplatí se také předem sdělit, jakého tématu se hovor má týkat.

Čtěte více

Akce

Pokud jsme pomoc podnikateli, tak to musíme cítit jako poslání. Všechny ženy, které umějí šít na stroji a mají ho, u nás oprášily cívky s nitěmi a rozjely to naplno. Celý den do svého okolí dodáváme roušky zdarma. Manufaktura jako zastara. Ze skříní a šatníků mizí vše, co lze použít. Po ušití pak přichází praní […]

Čtěte více

Roční kontrola stavu BOZP

Jednou z důležitých povinností každého podnikatelského subjektu je provést roční kontrolu stavu bezpečnosti v místě svého působení. Kontrola zahrnuje kromě pravidelného proškolení zaměstnanců i kontrolu stavu vnitřních předpisů a evidencí. Pokud podnikatel neprokáže, že kontrolu provedl, může čekat sankci. Poradíme Vám, jak na to, případně Vám pomůžeme.

Čtěte více

Já a můj tým

Pokud ve firmě panuje nedůvěra, ba dokonce nevraživost, je každý den ve firmě zbytečným prodlužováním agónie, po níž nemůže přijít nic jiného než smrt firmy. Ten, kdo zaměstnává, musí si být vědom síly i nebezpečí, které mu plyne z pracovněprávních vztahů. Nelze se stavět do role nadřazenosti tím, že se nevytvářejí a příkladně neplní interní […]

Čtěte více

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím prvního zaměstnance

Ačkoliv doporučujeme každému zaměstnavateli, aby si před tím, než přijme prvního zaměstnance prostudoval zákoník práce, obvykle tak nečiní, protože na to nemá čas. Zaměstnavatel se spíše uchýlí k doporučením, kterými jsou především: Pracovní smlouva + mzdový výměr + Dohoda o srážkách + Smlouva o hmotné odpovědnosti (pokud pro ně je důvod) Založit personální složku zaměstnance, […]

Čtěte více