Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Skype

Abychom Vám zjednodušili cestu, ušetřili čas a poskytli rychlou on line podporu, tak jsme přidali SKYPE. Komunikovat a přitom se vidět podporuje účinnost informací a umožňuje operativně reagovat. Vzhledem k množství zájemců je ale třeba si rozhovor prostřednictvím SKYPE předem sjednat. Vyplatí se také předem sdělit, jakého tématu se hovor má týkat.

Čtěte více

Akce

Pokud jsme pomoc podnikateli, tak to musíme cítit jako poslání. Všechny ženy, které umějí šít na stroji a mají ho, u nás oprášily cívky s nitěmi a rozjely to naplno. Celý den do svého okolí dodáváme roušky zdarma. Manufaktura jako zastara. Ze skříní a šatníků mizí vše, co lze použít. Po ušití pak přichází praní […]

Čtěte více

Roční kontrola stavu BOZP

Jednou z důležitých povinností každého podnikatelského subjektu je provést roční kontrolu stavu bezpečnosti v místě svého působení. Kontrola zahrnuje kromě pravidelného proškolení zaměstnanců i kontrolu stavu vnitřních předpisů a evidencí. Pokud podnikatel neprokáže, že kontrolu provedl, může čekat sankci. Poradíme Vám, jak na to, případně Vám pomůžeme.

Čtěte více

Já a můj tým

Pokud ve firmě panuje nedůvěra, ba dokonce nevraživost, je každý den ve firmě zbytečným prodlužováním agónie, po níž nemůže přijít nic jiného než smrt firmy. Ten, kdo zaměstnává, musí si být vědom síly i nebezpečí, které mu plyne z pracovněprávních vztahů. Nelze se stavět do role nadřazenosti tím, že se nevytvářejí a příkladně neplní interní […]

Čtěte více

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s přijetím prvního zaměstnance

Ačkoliv doporučujeme každému zaměstnavateli, aby si před tím, než přijme prvního zaměstnance prostudoval zákoník práce, obvykle tak nečiní, protože na to nemá čas. Zaměstnavatel se spíše uchýlí k doporučením, kterými jsou především: Pracovní smlouva + mzdový výměr + Dohoda o srážkách + Smlouva o hmotné odpovědnosti (pokud pro ně je důvod) Založit personální složku zaměstnance, […]

Čtěte více

Mýty a omyly

Kdyby ten, kdo něco tvrdí, aniž by se přesvědčil o pravém stavu věci, nahlédl do platných pravidel, asi by byl překvapen. Mýtů a omylů je v podnikatelské praxi mnoho. Připravujeme materiál, který jednak zpubilkujeme, ale předáme jej podnikatelům i formou semináře. Při jeho přípravě čerpáme z tvrzení podnikatelů a z výsledků kontrol, které nedopadly dobře. […]

Čtěte více

Základy nestačí!

Prostředí podnikatelské praxe je naplněno vysokou konkurencí, složitými pravidly a podnikatelskými praktikami některých podnikatelů, které se projevují například v zneužívání zatím ještě výhodné pozice dlužníka vůči věřiteli, pokud si ten sám u sebe nevytvoří kvalitní obranu proti nekalému jednání. Proto nestačí jen vědět, že živnostník může fakturovat a uplatňovat si některé výdaje. Limity, které podnikatele […]

Čtěte více

Minimální a zaručená mzda

ačkoliv je zvyšování minimální mzdy prezentováno jako pomoc těm nejméně placeným zaměstnancům, ve skutečnosti ze zvedá povinná hladina mzdy pro všechny profese a s tím se zvyšují i povinné odvody do statního rozpočtu, který si díky tomuto rozhodnutí ukrojí největší krajíc. Je tedy třeba do konce roku prověřit u jednotlivých profesí, zda nepodkročují zaručenou mzdu […]

Čtěte více

Dlužit se nevyplácí

Většina těch, kteří se rozhodli žít a užívat si na dluh už pochopila, jak je to drahá a nebezpečná záležitost. Půjčovat si na dovolenou, na dárky a na krytí nestřídmých životních nákladů je velmi drahé, a je o to dražší, když se přestane dluh třeba i neúmyslně splácet. Na to totiž věřitelé spoléhají a sázejí. […]

Čtěte více

Start podnikání

Start podnikání

Do podnikání se nevstupuje ani proto, že by chtěl člověk zbohatnout, ani proto, že nechce nikoho poslouchat a už vůbec ne proto, že se mu nechce pracovat. Do podnikání se vstupuje za účelem naplnění svého podnikatelského snu! Podnikat začínají ti, kteří si věří, že dokáží to co si umanuli. Ti ostatní jsou jen pouhou obětí […]

Čtěte více