Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Připravili jsme

nové semináře, na které se můžete nezávazně přihlásit na našich zveřejněných kontaktech. Termín a místo konání upřesníme přihlášeným zájemcům. Jak prokážete ochranu osobních údajů Proč musíte provádět fyzickou inventarizaci Pozor na platby a výběry firemní kartou Evidence, které musíte mít Důležité firemní dokumenty Jak předejít ručení za neodvedenou daň C.S.R. – odpovědná firma Vše o […]

Čtěte více

Kamera na cestách

Je to název kdysi velmi úspěšného pořadu, který se snad objevuje na televizních obrazovkách i dnes. My ale máme na mysli kamery v našich autech. Přibývá kamer Za skly aut vidíme stále více kamer, které snímají vše, co se před nimi a v některých případech i za nimi děje. Je to důsledek potřeby lépe se […]

Čtěte více

Proškolit nebo Koučink?

Zdá se vám to otravné a zbytečné? Absence školení zaměstnanců dopadá tvrdě na zaměstnavatele, který schytá všechny škody pokud: Nezajistí a neprokáže uskutečněné školení o bezpečnosti práce včetně školení řidičů referentských vozidel, neproškolí oblast ochrany osobních údajů a školení týkající se některých postupů proti praní špinavých peněz a podpory terorismu a pokud nezajistí, že případné porušení […]

Čtěte více

Vítejte v roce 2019

Rok 2019 přinese možná pro mnohé, a zejména pro nepřipravené nečekaná překvapení. Přejeme Vám proto, abyste do nového roku 2019 vstoupili s pevným odhodláním, jasnou myslí a rozumem v hrsti. Nenechte se zaskočit vývojem událostí a pokuste se řídit své podnikání co nejlépe. Budete k tomu potřebovat pevné zdraví a hodně sil. Tak ať se […]

Čtěte více

AML – proti praní špinavých peněz

Boj proti praní špinavých peněz a podpoře financování terorismu dostává přesnější obrysy a mobilizuje stále větší okruh subjektů k odpovědnosti a spoluúčasti. V zákone 253/2008 Sb. je uveden široky okruh takzvaných Povinných osob, které mají za úkol nejen odhalovat, ale poskytovat součinnost příslušným orgánům. Nejde o práskačství, jak se snaží boj pojmenovat především ti, kteří neznají […]

Čtěte více

Bezpečnost podnikatele

Pro mnohé je pojem BOZP odporným zdržováním v podnikání…….! A to až do doby, než se něco stane. Pak u toho podnikatel zírá jako jelínek na čtyřlístky, než pochopí, že si za to může sám, protože neučinil to, co učinit měl a neznalost zákona ho neomlouvá. Někteří se nechají odbornou firmou proškolit a školení zaplatí v […]

Čtěte více

Roční hodnocení

Zákoník práce ukládá v paragrafu 8 odst. 5 povinnost ročně vyhodnotit oblast BOZP. Tuto povinnost si málokdo z podnikatelů uvědomuje a tím otevírá možnost pro sankce a pro odpovědnost za škodní události. Oblast BOZP je velmi široká. Kromě zpracované analýzy rizik, je povinností i proškolovat zaměstnance a existenci proškolení prokázat. Ten kdo se chce vyhnout nebezpečím, […]

Čtěte více

Otestovat

Testování znalostí a vědomostí je žádanou disciplínou v našich médiích. Je vidět, že lidé si sami sebe rádi ověřují. má to i pragmatický význam. Povědomí o hloubce znalostí je zejména v podnikání důležité a může pomoci v nasměrování dalšího samostudia. Připravujeme nyní sérii „self-testů“, jejichž úkolem je odkrýt podnikatelům a především zájemcům o podnikání míru schopností […]

Čtěte více

Obchodní partner

Když probíráme podnikatelskou praxi a upozorňujeme na úskalí, obvykle se zastavíme u obchodní due diligence. Prověřit si schopnosti obchodního partnera a dostát svým partnerským závazkům je v podnikání rozhodující. Opustit hodnotící kritérium „cena“ a nahradit jej kritériem „kvalita a záruky“ je pro budoucnost podnikatele nejdůležitější. I finanční úřady se snaží postihovat podnikatele, kteří neprojeví dostatek […]

Čtěte více

Zdarma školení

Všichni naši noví klienti mají nárok na bezplatné jednodenní školení o podnikání, kde se jim snažíme co nejlépe vysvětlit pravidla podnikatelské praxe. Tato investice se vyplácí, protože tím předcházíme chybám z nevědomosti a vyhneme se mnohdy složité cestě k nápravě vznikajících chyb. Jednodenní školení má charakter individuální konzultace, takže je protkáno odpověďmi na všechny průběžně […]

Čtěte více