Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Blog

Význam personalistiky

pokud firma, která má zaměstnance se domnívá, že oblast personalistiky se týká jen velkých korporací, tak se velmi mýlí. Lidé ve firmě, ať už jsou třeba jen dva nebo naopak dva tisíce tvoří podstatu, tvář, výkon, existenci a budoucnost firmy. Čím méně jich je, tím je jejich role důležitější. To, jací jsou a jak se […]

Čtěte více

ISO 9001

Tato norma předkládá příležitost k nastavení procesů ve firmě tak, aby byly přehledné, srozumitelné a umožňovaly vytvoření vnitřních předpisů a pravidel pro snadné řízení a přinesly pořádek a přehled ve firmě. Samotné zavedení normy prostřednictvím certifikace je zejména pro začínající firmy poměrně drahou záležitostí a drahá je i recertifikace. Podstatou pro nastavení procesů podle této […]

Čtěte více

Připravili jsme

nové semináře, na které se můžete nezávazně přihlásit na našich zveřejněných kontaktech. Termín a místo konání upřesníme přihlášeným zájemcům. Jak prokážete ochranu osobních údajů Proč musíte provádět fyzickou inventarizaci Pozor na platby a výběry firemní kartou Evidence, které musíte mít Důležité firemní dokumenty Jak předejít ručení za neodvedenou daň C.S.R. – odpovědná firma Vše o […]

Čtěte více

Kamera na cestách

Je to název kdysi velmi úspěšného pořadu, který se snad objevuje na televizních obrazovkách i dnes. My ale máme na mysli kamery v našich autech. Přibývá kamer Za skly aut vidíme stále více kamer, které snímají vše, co se před nimi a v některých případech i za nimi děje. Je to důsledek potřeby lépe se […]

Čtěte více

Proškolit nebo Koučink?

Zdá se vám to otravné a zbytečné? Absence školení zaměstnanců dopadá tvrdě na zaměstnavatele, který schytá všechny škody pokud: Nezajistí a neprokáže uskutečněné školení o bezpečnosti práce včetně školení řidičů referentských vozidel, neproškolí oblast ochrany osobních údajů a školení týkající se některých postupů proti praní špinavých peněz a podpory terorismu a pokud nezajistí, že případné porušení […]

Čtěte více

Vítejte v roce 2019

Rok 2019 přinese možná pro mnohé, a zejména pro nepřipravené nečekaná překvapení. Přejeme Vám proto, abyste do nového roku 2019 vstoupili s pevným odhodláním, jasnou myslí a rozumem v hrsti. Nenechte se zaskočit vývojem událostí a pokuste se řídit své podnikání co nejlépe. Budete k tomu potřebovat pevné zdraví a hodně sil. Tak ať se […]

Čtěte více

AML – proti praní špinavých peněz

Boj proti praní špinavých peněz a podpoře financování terorismu dostává přesnější obrysy a mobilizuje stále větší okruh subjektů k odpovědnosti a spoluúčasti. V zákone 253/2008 Sb. je uveden široky okruh takzvaných Povinných osob, které mají za úkol nejen odhalovat, ale poskytovat součinnost příslušným orgánům. Nejde o práskačství, jak se snaží boj pojmenovat především ti, kteří neznají […]

Čtěte více

Bezpečnost podnikatele

Pro mnohé je pojem BOZP odporným zdržováním v podnikání…….! A to až do doby, než se něco stane. Pak u toho podnikatel zírá jako jelínek na čtyřlístky, než pochopí, že si za to může sám, protože neučinil to, co učinit měl a neznalost zákona ho neomlouvá. Někteří se nechají odbornou firmou proškolit a školení zaplatí v […]

Čtěte více

Roční hodnocení

Zákoník práce ukládá v paragrafu 8 odst. 5 povinnost ročně vyhodnotit oblast BOZP. Tuto povinnost si málokdo z podnikatelů uvědomuje a tím otevírá možnost pro sankce a pro odpovědnost za škodní události. Oblast BOZP je velmi široká. Kromě zpracované analýzy rizik, je povinností i proškolovat zaměstnance a existenci proškolení prokázat. Ten kdo se chce vyhnout nebezpečím, […]

Čtěte více

Otestovat

Testování znalostí a vědomostí je žádanou disciplínou v našich médiích. Je vidět, že lidé si sami sebe rádi ověřují. má to i pragmatický význam. Povědomí o hloubce znalostí je zejména v podnikání důležité a může pomoci v nasměrování dalšího samostudia. Připravujeme nyní sérii „self-testů“, jejichž úkolem je odkrýt podnikatelům a především zájemcům o podnikání míru schopností […]

Čtěte více