Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

BOZP školení týmu pro bezpečnost a další důležité povinnosti

Bezpečnost práce pod známou zkratkou BOZP neztrácí na svém významu, ale naopak

Povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel je ze zákoníku práce povinen zajišťovat bezpečné prostředí svým zaměstnancům a musí k tomu splnit celou řadu povinností. V tomto případě nejde už jen o sankce, ale i o trestní odpovědnost.

Periodické školení zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen pravidelně jedenkrát za rok školit zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce. Aby mohl školit, musí být sám odborně vyškolen, jinak musí čerpat tuto službu externě.

Analýza rizik

Zaměstnavatel je povinen vypracovat analýzu rizik a preventivně předcházet nebezpečím úrazů a vzniku škod. Vznikne-li nové nebezpečí, je třeba jej do analýzy zapracovat.

Periodické školení pro obsluhu nebezpečných strojů

Vysokozdvižné vozíky, práce na plošinách, obsluha jeřábů i vazačů, obsluha kotlů, tlakových nádob a dalších zařízení musí být opakovaně proškolována a schopnosti zaměstnanců pro takovou práci ověřovány.

Řidiči referentských vozidel

Je-li vozidlo používáno v podnikání, je třeba školit řidiče a to i jednatele , či majitele firmy, pokud používá vozidlo ve firmě. Absence školení dlouho nemusí problémem. Může se ale stát závažným problémem i v případě nezaviněné dopravní nehody. A mimochodem - nikdy neškodí si najít čas a připomenout si důležitá pravidla bezpečné jízdy.

S problematikou BOZP Vám poradíme a všechna potřebná školení naleznete zde

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 16:05 15.11.2017


Kontaktujte nás