Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Rubrika:Nezařazené

image_pdf

Základy firemní ekonomiky pro řízení firmy

Vaše mimořádné schopnosti v obchodě, kontakty i znalosti produktu a jeho prodeje mohou být dlouhodobě znevýhodňovány podceňováním důležitých ekonomických nástrojů potřebných pro úspěšný růst výkonu i stability firmy. Právě pro Vás pořádáme jednodenní kurz pro jednatele firem na kterém obdržíte nejdůležitější aktuální informace na podporu rozvoje Vašeho podnikání. Kurz probíhá v Brně, nebo u zákazníka […]

Čtěte více

Dobrý šéf – největší benefit

Setkáváme se nejen v manažery, ale i se zaměstnanci, abychom vzděláváním týmu podpořili jeho výkon. Dozvídáme se ale, že maximálnímu výkonu někdy nevědomě brání sám šéf. Řízení pracovního týmu nespočívá jen v udílení příkazů a v neomalených kontrolách, které hraničí se snahou „nachytat na švestkách“. Negativně působí i to, pokud špatný příklad ve svém jednání […]

Čtěte více

Datové schránky

Hlavním důvodem pro povinné zřizování datových schránek pro určené skupiny lidí (ti, co se sami dobrovolně přihlásili k podnikatelské činnosti) je usnadnění komunikace od úřadů směrem k podnikateli a zamezení obvyklého jevu spočívajícího v nepřebírání pošty označené „oblíbenými“ modrými či červenými pruhy. Už jen pohled na takovou obláku u mnoha lidí vzbuzuje zrychlený tep, aniž […]

Čtěte více

Naše znalosti a zkušenosti do Vaší praxe

Rozšiřujeme produkty, jejichž cílem je seznámit zájemce s pravidly a praktikami na našem i zahraničním trhu. Od konzultací konkrétního problému, přes krátkodobé i dlouhodobé kurzy až po koučink vnášíme jasno do problematiky řízení firmy, oblasti personalistiky, řádného hospodaření a vyhýbání se snakcím dodržováním platných předpisů. Poskytujeme garanci za své produkty a ceny přizpůsobujeme vynaloženým nákladům […]

Čtěte více

Ztráty a krachy

Z ohlasů na náš článek o příčinách podnikatelských neúspěchů a ztrát vyplývá, že o tento problém se zajímají především ti, kteří si nedovedou příčiny svých problémů vysvětlit, nebo je přičítají vnějším okolnostem. Z našeho statistického šetření vyplývá několik důležitých poznatků. Vznik firmy Častou příčinou neúspěchu je neuvážený vznik firmy. Nezřídka jde o „vykradení“ stávajícího zaměstnavatele, […]

Čtěte více

Hotovo! Rok 2023 může začít

Dokončili jsme nejen skripta, ale především jsme aktualizovali seminář pro jednatele a prokuristy, kteří se před nástupem do své funkce nestačili odborně připravit a tudíž jim chybí jistota správného rozhodnutí a uváženého postupu v nově vznikajících situacích. Poslední lednové semináře proběhnou v původních cenách a následně bude cena přizpůsobena změněným ekonomickým podmínkám. Podle vyjádření lektorů […]

Čtěte více

Nový model START UP

Soustavným zkoumáním toho, co noví podnikatelé očekávají, potřebují a chtějí, ve srovnání s tím, co by měli vědět, jsme dospěli k vytvoření nového modelu pro start do podnikatelské praxe. Model vychází z konkrétní situace zájemce o podnikání a napomáhá mu při budování pevných pilířů svého podnikání s minimální finanční i časovou zátěží. Úvodní konzultace je […]

Čtěte více

Podnikatelská obezřetnost

Podnikatelská obezřetnost je nezbytnou součástí podnikatelské praxe, především při výběru obchodních partnerů a při reakcích na nabídky. Prvním a zásadním krokem je u právnických osob nahlédnutí do Sbírky listin vedené Obchodním rejstříkem. Pokud najdete rozpor mezi tím, co sdělují webové stránky a tím co je uloženo, je třeba zvýšit pozornost. Pokud tam kromě zakladatelských dokumentů […]

Čtěte více

Neplatiči svých závazků

Máte mezi svými zákazníky neplatiče? Promiňte, ale vinu nejspíše připište sobě. Neplatiči jsou buď lidé nepořádní, kteří nemají přehled o tom, co dělají, nebo jsou to lidé, kteří by chtěli žít na úkor někoho jiného. Mezi neplatiče nemůžeme zařadit toho, kdo ještě před splatností faktury kontaktuje svého dodavatele a snaží se s ním svůj nečekaný […]

Čtěte více

Výběr z bankomatu

Kolik let už opakujeme, že peníze v bance firmy patří firmě a nikoliv jejímu majiteli? Už mnohokrát! Přesto ale i dnes je mezi odpovědnými zástupci firem mnoho těch, kteří bezostyšně vybírají peníze z účtu právnické osoby tak, jakoby šlo o jejich neomezenou osobní spotřebu. Znovu opakujeme, že v takovém případě se jedná o defraudaci. Kdo […]

Čtěte více