Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Rubrika:Nezařazené

image_pdf

Jak řídit malou firmu se zaměstnanci?

Pokud zakladateli svého podnikání začíná přerůstat práce přes hlavu, obvykle začne zvažovat přijetí zaměstnance. Tím se jeho postavení podnikatele mění na postavení zaměstnavatele a současně mu naroste řada nových povinnosti a úkolů. Zaměstnávat lidi není legrace Kromě všech povinností, které ukládá Zákoník práce, tvářící se jako dobrý pomocník a rádce, který netrestá, je nezbytné se […]

Čtěte více

Stát se jednatelem

Přijmout funkci jednatele znamená převzít odpovědnost (a to i trestní) za to, co se ve firmě děje i událo. Odpovědnost je nedělitelná a vyplývá především z úvodních ustanovení Občanského zákoníku. Na to pak navazují další zákony, jejichž počet se neustále rozšiřuje. Za neplnění povinností udělují kontrolní orgány sankce a není výjimkou ani trestní odpovědnost za […]

Čtěte více

On-line školení graduje

Nabídli jsme jednatelům, prokuristům, ředitelům a šéfům firem naše skoro dvouhodinové on-line školení a nečekali takovou odezvu. Je zcela zjevné, že každý z nás se chce vyhnout pastím, které jsou skryté v zákonech ale i v tom, že většina šéfů firem nemá dostatek prostoru k tomu, aby problém studovali. Řešíme účetní i daňové problémy, upozorňujeme […]

Čtěte více

Testovat ve firmách znamená zpracovávat citlivé osobní údaje

Překotné změny a nařízení tryskajících z usnesení vlády jistě směřují k ochraně lidí, ale někdy narážejí i na dříve nastavené bariéry. Jednou z nich je ochrana osobních údajů. Zjišťování zdravotního stavu Doposud bylo zjišťování zdravotního stavu doménou lékařů a ti si s ochranou citlivých osobních údajů umějí poradit. Najednou ale do hry vstupuje zaměstnavatel, který […]

Čtěte více

Vztahy na pracovišti

Téma vzájemných vztahů v pracovním procesu se stává den ze dne závažnějším a to především vlivem rozvoje komunikačních technologií a působením cizích praktik do našeho prostředí. Nepřípustné Vstupem cizího kapitálu na naše území se kromě jiného v některých firmách objevil například požadavek povstat a zatleskat při vstupu nadřízeného. Některé zvyky z jiných kultur se do […]

Čtěte více

Webmináře

Ačkoliv jsme nejraději v osobním kontaktu, musíme i my přistoupit na elektronickou komunikaci. Alespoň prozatím. Využíváme při tom nástroje, kterými můžeme poskytnout i ukázky a dokumenty, o kterých na semináři mluvíme. Těší nás nárůst zájemců a zatím jsme schopni jejich potřeby dobře pokrývat. Nejčasteji jsme řešili před koncem roku Dohody pro práci z domu a […]

Čtěte více

Akce v roce 2021

Tak především začneme s hodnocením stavu BOZP a zahrneme do něj i aktualizaci ochrany osobních údajů. Tam, kde je to nutné, projdeme i problematiku AML. Dále se zaměříme na vnitřní pravidla tak, aby byla v souladu s vyšší právní normou. Po té probereme možnosti a nástroje pro pevnější zapojení zaměstnanců do úspěchů firmy. Zkontrolujeme stav […]

Čtěte více

Přechod do manažerské pozice

Pokud se z kolegů mají stát podřízení je třeba nejprve důsledně zapracovat na sobě. V opačném případě by mohlo dojít ke katastrofě. Připravíme Vás na tuto pozici a to i v prostředí on line semináři, jehož podmínky si společně dohodneme. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení, které lze využít i při hledání nového pracovního místa. Výkon manažerské […]

Čtěte více

Správným směrem

Snažíme se nasměrovat podnikatele tím správným směrem v rámci platných pravidel. Ne každému se to líbí, zejména pokud v podnikání spatřuje možnost obohatit se. Nějakou chvíli trvá, než vysvětlíme principy a pravidla podnikání i jeho smysl a cíl. Tam, kde se to podaří, máme dobrý pocit z rozvoje nové firmy i z toho, že potenciální […]

Čtěte více

Privátní seminář

Byli jsme požádáni o vytvoření a realizaci privátního semináře na dálku prostřednictvím SKYPE. Hned na to se ozvala další firma a ukazuje se, že vše je možné a jde to lépe než dříve. Využili jsme systému SKYPE a řešili problematiku pracovních cest, odměňování, inventarizace, služebních aut ve firmě a další. Zákazníci vítají úsporu času, nižší […]

Čtěte více