Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Etika jako konkurenční zbraň

Po prvním čtvrtstoletí divokého vývoje podnikatelské praxe u nás nabývá etika svého významu a to především proto, že se podmínky podnikatelů v podstatě vyrovnaly. Firma, která je schopna nabídnout víc než jen produkt získává konkurenční výhodu.

Etika v komunikaci

Správně zvolená slova v pravou chvíli jsou mnohem účinnější než křik nesouvislých slov s výrazy, které ukazují na úroveň mluvčího. Do této oblasti patří i komunikace s institucemi, s obchodními partnery, ale i uvnitř firmy

Etika v oblékání

Platí, že způsob oblékání vyjadřuje to, jak si vážíme protistrany. Platí ale i to, že způsob oblékání je odrazem duše a to už je mnohem závažnější informace.

Etika ve vystupování

sednout ke stolu srkat polévku a rozvalit se v ošumtělých kalhotách a obuvi, která již dávno nepřipomíná boty je sice možná projevem svobody, ale i projevem osobnosti. Je pak na obchodním partnerovi, zda mu takový partner vyhovuje. Možná stačí jen nacvičit znova pár společenských grifů, když už mnohým byly hodiny tanečních kurzů jen zbytečnou životní překážkou.
Probereme zásady a vyjasníme pravidla i možnosti. Zkuste to u tohoto nástroje

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:58 15.11.2017


Kontaktujte nás