Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Start-up

Bez dlouhého povídání Vás seznámíme s tím, co musíte a také s tím, co nesmíte. Pak si pohovoříme o tom, jak s tím vším co nejlépe naložit.

A ještě Vám alespoň do začátku významně pomůžeme. Jak? Tak například:

I. Jak správně fakturovat a zajistit si platby

Faktury musejí mít svou číselnou řadu a je třeba dbát na co nejpřesnější popis obsahu. Z něho pak účetní rozhoduje o způsobu zaúčtování. Protože je pro některé podnikatele oblíbenou disciplínou „NEPLATIT“, tak se doporučuje platby si zajistit řádnou smlouvou, provést si obchodní due diligence abyste zjistili, zda dotyčný je vůbec schopen a ochoten platit.

II. Jak vybrat účetní

Rozhodně ne podle nízké ceny. Nízká cena generuje nízkou kvalitu. Musíte mít sepsanou smlouvu nejen o poskytovaných službách, ale i o zpracování v němž účetní garantuje ochranu osobních údajů. Pokud smluvní zajištění nemáte, jdou všechna pochybení za Vámi. Kritériem není ani spokojenost jiných podnikatelů, ale určitě je kritériem schopnost garantovat správnost a chránit data. Mnoho dalších doporučení pro dobrou spolupráci s účetní Vám poskytneme i osobně.

III. Jak předcházet sankcím

Musíte mít své podnikání plně pod kontrolou a nepodceňovat sílu obchodu, ekonomiky, techniky a produktu. Jen dobře nastavený systém a jeho dodržování Vám pomohou dobře a bezpečně řídit své podnikání. V opačném případě je to spíše hazard.

IV. Jak komunikovat s partnery a úřady

Každý obchod může vygenerovat spor. Doporučujeme tedy vždy disponovat dostatečným materiálem prokazujícím, že vy jste postupovali správně. Dnes se uznává i e-mailová komunikace. Buďte proto struční, a co nejpřesnější a dobře zvažujte, zda vaše vyjádření nelze chápat i jinak, než jak jste to mysleli. Pokud Vás osloví úřad, komunikujte s ním. Mlčením a skrýváním se za nepřítomnost nikdy nic nevyřešíte.

……a další