Kontaktujte nás
606 201 148

Blog

AML – proti praní špinavých peněz

Boj proti praní špinavých peněz a podpoře financování terorismu dostává přesnější obrysy a mobilizuje stále větší okruh subjektů k odpovědnosti a spoluúčasti. V zákone 253/2008 Sb. je uveden široky okruh takzvaných Povinných osob, které mají za úkol nejen odhalovat, ale poskytovat součinnost příslušným orgánům. Nejde o práskačství, jak se snaží boj pojmenovat především ti, kteří neznají […]

Čtěte více

Bezpečnost podnikatele

Pro mnohé je pojem BOZP odporným zdržováním v podnikání…….! A to až do doby, než se něco stane. Pak u toho podnikatel zírá jako jelínek na čtyřlístky, než pochopí, že si za to může sám, protože neučinil to, co učinit měl a neznalost zákona ho neomlouvá. Někteří se nechají odbornou firmou proškolit a školení zaplatí v […]

Čtěte více

Roční hodnocení

Zákoník práce ukládá v paragrafu 8 odst. 5 povinnost ročně vyhodnotit oblast BOZP. Tuto povinnost si málokdo z podnikatelů uvědomuje a tím otevírá možnost pro sankce a pro odpovědnost za škodní události. Oblast BOZP je velmi široká. Kromě zpracované analýzy rizik, je povinností i proškolovat zaměstnance a existenci proškolení prokázat. Ten kdo se chce vyhnout nebezpečím, […]

Čtěte více

Otestovat

Testování znalostí a vědomostí je žádanou disciplínou v našich médiích. Je vidět, že lidé si sami sebe rádi ověřují. má to i pragmatický význam. Povědomí o hloubce znalostí je zejména v podnikání důležité a může pomoci v nasměrování dalšího samostudia. Připravujeme nyní sérii „self-testů“, jejichž úkolem je odkrýt podnikatelům a především zájemcům o podnikání míru schopností […]

Čtěte více

Obchodní partner

Když probíráme podnikatelskou praxi a upozorňujeme na úskalí, obvykle se zastavíme u obchodní due diligence. Prověřit si schopnosti obchodního partnera a dostát svým partnerským závazkům je v podnikání rozhodující. Opustit hodnotící kritérium „cena“ a nahradit jej kritériem „kvalita a záruky“ je pro budoucnost podnikatele nejdůležitější. I finanční úřady se snaží postihovat podnikatele, kteří neprojeví dostatek […]

Čtěte více

Zdarma školení

Všichni naši noví klienti mají nárok na bezplatné jednodenní školení o podnikání, kde se jim snažíme co nejlépe vysvětlit pravidla podnikatelské praxe. Tato investice se vyplácí, protože tím předcházíme chybám z nevědomosti a vyhneme se mnohdy složité cestě k nápravě vznikajících chyb. Jednodenní školení má charakter individuální konzultace, takže je protkáno odpověďmi na všechny průběžně […]

Čtěte více

Smlouva o zpracování

Absence smlouvy o zpracování, kterou vyžaduje Nařízení 679/2012, známější více jako GDPR by mohla být problémem. Podnikatel totiž může osobní údaje chránit sebelépe a pokud totéž nevyžaduje a neošetří u zpracovatele účetnictví, je to jakoby osobní údaje nechránil vůbec. Navíc při projednávání zpracovatelské smlouvy se obvykle ověří, jak bezpečně jsou údaje zpracovávány a ochráněny. Nejeden […]

Čtěte více

mystery shopping

Jednou ze služeb, které můžeme zajistit i poskytnou je profesionálně provedený mystery shopping. Jeho cílem není nachytat prodávajícího na švestkách, ale posoudit úroveň prodeje a poskytnout doporučení pro další zlepšování kvality prodeje. Mystery shopping provádějí lidé z oboru a s bohatými praktickými zkušenostmi. V rámci mystery shoppingu, který pochopitelně probíhá utajeně se sbírají materiály, které […]

Čtěte více

Start-up po našem

Není potřeba dlouhých řečí. Především je třeba vyjasnit si pravidla a nastavit systém hospodaření tak, aby byl při dodržování pravidel generován zisk. Tomu všemu předchází kvalitní podnikatelský záměr a rozpočet, který je hlavním vodítkem pro začátky. Podnikání není o volnosti a sladkém nicnedělání. Zkušený podnikatel vám řekne, jak je obtížné vybudovat úspěšnou firmu. My vám […]

Čtěte více

Podnikatelská snídaně

Na první listopadové úterý, tedy 6.11.2018 plánujeme uskutečnit další akci, tentokrát ve formátu podnikatelské snídaně. Kdo s námi nebyl na Vysočině, může využít prostředí v Brně na ulici Křenová v prostorách agentury SOVA studio. Program přizpůsobujeme obsahu dotazů z minulých setkání. téma „Obchodní due diligence“. Zveme nejen naše stálé klienty, ale i nové zájemce. Obvykle se v tomto tématu […]

Čtěte více