Kontaktujte nás v Brně
606 201 148

Služby

K Vašemu podnikání Vám můžeme poskytnout komplexní služby, nebo jen ty služby, které potřebujete. Rozsah poskytovaných služeb se může měnit.

Poradíme, jak správně podnikat

Zájemcům o podnikání a začínajícím podnikatelům vysvětlíme pravidla podnikání a naučíme je řídit si své hospodaření. Povedeme jim i daňovou evidenci a zpracujeme přiznání.

Především bychom začali podnikatelským záměrem. Ten dost přesně odhalí, zda máte šanci na úspěch. Pak bychom mohli provést SWOT analýzu a prověřit silné a slabé stránky. Nakonec si vysvětlíme principy hospodaření a proč je důležité rozumět účetním výstupům.

Zkontrolujeme stav účtování

Nejste-li si jisti, zda máte správně vedené účetnictví, nebo daňovou evidenci, obraťte se na nás. Zkontrolujeme zaúčtování a výsledek Vám sdělíme.

Chyba v účetnictví, která se nejčastěji vyskytuje u nejlevnějších účetních, které poskytují své služby bez smlouvy a tudíž i bez záruky, může přinést v nečekané chvíli velký problém s v nejednom případě i konec podnikání s vysokými dluhy.

Co lze a co nelze uplatnit?

Máte hodně rádců a málo jistoty? Vysvětlíme, co můžete a nemůžete použít a jak, abyste neporušili zákony.

Výdaje, které si uplatňujete mohou být u Vás neuznatelné, pokud neprokážete, že byly učiněny v souladu s §24 zákona o daních z příjmů a slouží k dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů. Hodně podnikatelů už na tento problém narazilo.

Jak si poradit s problémem?

Ať  jsou to dluhy, nebo chybí přehled ve zboží a majetku, jak správně platit a počítat mzdy, jak nastavit pravidla a jak kontrolovat. To jsou jen nejčastější okruhy problémů, s nimiž Vám rádi poradíme.

Pravidel a podnikatelských praktik je v podnikatelské praxi více než dost. Zásadním úkolem pro podnikatele je ochránit své podnikání před vážným nebezpečím. Jedním z takových nebezpečí je neznalost a slepá důvěra, že to nějak půjde.

Účtovat a nebo vést správně daňovou evidenci

Pokud nás požádáte o účtování nebo o vedení daňové evidence, zaručíme Vám správnost a seznámíme s tím, jak kontrolovat výsledky Vašeho podnikatelského hospodaření.

Naši klienti rozumějí svému podnikání. Chceme, aby věděli o čem vypovídají jejich účetní a daňové doklady a bráníme je před vlastními chybami. S trpělivostí ale lze poměrně rychle přejít do stavu jistoty v to, že postupují správně a bezpečně a že se nedopouštějí chyb, za které by mohli být sankciováni.

Nechat se proškolit

Svému hospodaření musíte rozumět. Během krátké doby Vám vysvětlíme jak. Měli byste také vědět, jak pracovat se smlouvami, jak se chránit a jak řídit své zaměstnance. Využijte toho!

Individuální krátké kurzy jsou pro klienty zdarma a mají vysokou účinnost.

Koučink

Velmi výhodný postup k cestě na vrchol Vaší kariery!

Vychází se z požadavků a potřeb koučovaného manažera a sestavuje se mu individuální program.

Tyto a další problémy Vám pomohou vyřešit odborníci v podnikatelské praxi a nemusí zůstat jen u rady. Umíme i udělat to, co doporučujeme. Zkuste to, nebudete litovat. Každý nový návštěvník od nás dostane elektronickou manažerskou příručku, která mu pomůže řešit operativě běžné podnikatelské starosti.