Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Inventarizace

Pro někoho nepříjemná představa nekonečného sčítání položek je ve skutečnosti zákonnou povinností a nikoliv jen projevem dobré vůle.

Fyzická inventarizace

Provedení fyzické inventarizace je jednou z povinností jednatele při uzavření účetního období. Inventární soupisy, vyřazovací protokoly, řešení mank a přebytků, to vše jsou doklady, které souvisejí s účetní závěrkou. Tam, kde se fyzická inventura neprovádí, není možné vytvořit pravdivý a poctivý obraz hospodaření tak, jak ukládá zákon o účetnictví

Drobné krádeže

Drobné krádeže se provádějí nejčastěji tam, kde není přehled a chybí kontrola. Kamery nejsou zárukou udržení správného stavu a jejich správné použití je na pováženou. Mnoho lidí se domnívá, že je-li příležitost k odcizení, tak pak takové situace musejí využít.

Loajalita zaměstnanců

Pokud zaměstnanci spatřují ve svém zaměstnavateli silného a důsledného šéfa, který dbá na pořádek, jistě to ovlivňuje míru jejich loajality. Kdo by chtěl pracovat ve firmě, která je rozkrádána a nemá tudíž ani žádnou jistou budoucnost?

Poradíme Vám jak na inventuru

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:54 15.11.2017


Kontaktujte nás