Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Komunikace a korespondence

Rychlost růstu komunikačních a informačních technologií může nahánět hrůzu. Působí i na kvalitu komunikace a ohrožuje srozumitelnost. Tím se dostává člověk do nebezpečí zbytečného sporu

Písemná komunikace

Písemná komunikace je důležitá pro dokazování v případě nebezpečí vzniku sporu. Ne každý si dovede vytvořit pevné a dobře obhajitelné zázemí a to především v případech, kdy písemné dokumenty mají podobu sms a nejsou jednoznačné. Kromě jednoznačnosti a srozumitelnosti je třeba i příslušný dokument i po letech umět najít

Administrativa

V současné době se lidé brání tomu, aby se vedli v tištěné podobě knihu pošty. Lze s nimi souhlasit, pokud mají tu elektronickou tak dobře zajištěnou, že nebohou ztratit údaje ani v případě ztráty počítače. Tam kde není silné IT řešení, doporučujeme stále knihu, která pomůže při hledání. Současně je třeba vnímat, že každý dokument musí mít své náležitosti k tomu, aby byl dostatečným důkazním materiálem.


Vnitrofiremní a externí komunikace

Vztahy uvnitř firmy i navenek je třeba neustále rozvíjet a hlídat, aby nepřesáhly nežádoucí meze. Tam kde se stírá rozdíl mezi nadřízeným a podřízeným díky společným pitkám vzniká problém zvládat řízení direktivním způsobem. Tam, kde je vedení firmy odtržené od týmu je snížena loajalita. Je třeba hledat a nacházet ideální střed a v tom můžeme napomoci poradenstvím

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:53 15.11.2017


Kontaktujte nás