Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Akce v roce 2021

Tak především začneme s hodnocením stavu BOZP a zahrneme do něj i aktualizaci ochrany osobních údajů. Tam, kde je to nutné, projdeme i problematiku AML. Dále se zaměříme na vnitřní pravidla tak, aby byla v souladu s vyšší právní normou. Po té probereme možnosti a nástroje pro pevnější zapojení zaměstnanců do úspěchů firmy. Zkontrolujeme stav a správnost účtování, případně i úplnost dokumentů povinně ukládaných do Sbírky listin. Pokusíme se zapojit do procesů odpovědné manažery firmy a tím docílit minimalizace nákladů. Pro většinu našich klientů je to už dobře zaběhlý proces, který otevírá prostor k bezpečnému podnikání.