Působíme nejen v Brně!
606 201 148

AML – proti praní špinavých peněz

Boj proti praní špinavých peněz a podpoře financování terorismu dostává přesnější obrysy a mobilizuje stále větší okruh subjektů k odpovědnosti a spoluúčasti. V zákone 253/2008 Sb. je uveden široky okruh takzvaných Povinných osob, které mají za úkol nejen odhalovat, ale poskytovat součinnost příslušným orgánům.

Nejde o práskačství, jak se snaží boj pojmenovat především ti, kteří neznají hranu zákona a praní špinavých peněz třeba ve formě krácení daní je jim bližší než vlastní bezpečí. Jde tedy o posílení úrovně bezpečného prostředí proti těm, kteří upřednostňují vlastní zájmy a vlastní prospěch nad klidnou budoucností společnosti v níž žijí. Nepatříte také k Povinným osobám?

Připravujeme seminář i školení pro lepší orientaci podnikatelů. Nezávazně se můžete hlásit na našich kontaktních spojeních a dostanete přesnější informace s dostatečným předstihem.