Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Bezpečnost podnikatele

Pro mnohé je pojem BOZP odporným zdržováním v podnikání…….! A to až do doby, než se něco stane. Pak u toho podnikatel zírá jako jelínek na čtyřlístky, než pochopí, že si za to může sám, protože neučinil to, co učinit měl a neznalost zákona ho neomlouvá. Někteří se nechají odbornou firmou proškolit a školení zaplatí v domnění, že tím to vyřešili. Ale nevyřešili. Dokud nebude bezpečnost na pracovištích aktivně realizována, hrozí podnikateli tresty od pokuty až po odnětí svobody. To má pak pro chybující hříšníky výhodu v tom, že získají potřebný čas na to, aby si přečetli to, na co na svobodě čas neměli a aby pochopili, kde udělali chybu.

Vy ostatní si včas čas na bezpečnost (hlavně tu svojí) uděláte? Nejlépe zavčas!

Pořádáme nejen školení, ale i semináře a aktivní pomoc při zavádění pravidel bezpečné práce.