Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Datové schránky

Hlavním důvodem pro povinné zřizování datových schránek pro určené skupiny lidí (ti, co se sami dobrovolně přihlásili k podnikatelské činnosti) je usnadnění komunikace od úřadů směrem k podnikateli a zamezení obvyklého jevu spočívajícího v nepřebírání pošty označené „oblíbenými“ modrými či červenými pruhy. Už jen pohled na takovou obláku u mnoha lidí vzbuzuje zrychlený tep, aniž by ještě věděli, co a od koho to je. Pro toho, kdo se nemusí obávat nějakých nepříjemných zpráv (pokuta za rychlost, kontrola, výměr, doměrek, rozhodnutí……atd.) je datová schránka i výhodou, protože může bezplatně a hlavně bez ztráty času komunikovat s úřady (podávat žádosti, stížnosti, oznámení, dotazy) a úřady mají povinnost reagovat v zákonných termínech.

My jsme se rozhodli zejména těm, kteří mají povinnost zřízení datové schránky, mají s tím problém a navíc nedisponují moderními technologiemi pomáhat. Je ale třeba se předem domluvit, protože zájemců je hodně.