Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Deset chyb v podnikání

Skutečných chyb je jistě mnohem víc, ale ty, které dále vyjmenujeme se nejčastěji projevují a mají nejhorší důsledky. Shodujeme se na nich s mnoha dalšími zkušenými podnikateli, přičemž pořadí není důležité. Vyhnout se uvedeným chybám pak dává lepší předpoklad ustát chyby další, zde neuvedené. O těch i o tom, jak jim čelit hovoříme na našem kurzu pro podnikatele.

První chybou je nedostatečný zájem o pochopení a sledování výsledků hospodaření

– nemůžete-li sledovat vývoj daní, nemůžete je ani řídit a ovlivňovat manažerským rozhodnutím

– nevíte-li kdo dluží vám a komu dlužíte vy, přivede vás taková situace do krachu

Druhou chybou je nedostatečná péče o majetek a neprovádění fyzické inventarizace

– to často vede ke ztrátám formou rozkrádání, přičemž vina padá na majitele.

Třetí chybou je špatný výběr obchodních partnerů

– neprověřený obchodní partner vás může dostat do povinnosti ručení za jím neodvedenou daň

– neprověřený obchodní partner vám může způsobit celou řadu problémů.

Čtvrtou chybou je nedostatečné řízení pracovního výkonu

– nelze spoléhat na vysněnou loajalitu a nekontrolovat a nehodnotit pracovní výkon. Ten v takovém případě rychle upadá.

Pátou chybou je špatný výběr zaměstnanců a podceňovaná personální činnost

– člověk není stroj a k výkonu musí být schopen a správně motivován.

Šestou chybou je chybné hospodaření

– v době kdy se generuje úspěch je třeba vytvářet rezervy na období, kdy tomu tak nebude

Sedmou chybou je negativní vztah k zákazníkovi

– zákazník rychle rozezná míru zájmu o něj a o jeho spokojenost a to je bod ve kterém zůstává, nebo odchází.

Osmou chybou je podceňování znalostí pravidel

– překotné nabízení slev, akcí a čehokoliv, co by mohlo přilákat a zblbnou kupujícího je v konečném důsledku kontraproduktivní

Devátou chybou je špatná prezentace

– ignorování předpisů a pravidel je cestou k sankcím. Od doby platnosti nového občanského zákoníku pro podnikatele neplatí, že nevěděl.

Desátou chybou je představa o tom, že co le levné, je dobré.