Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Dětské skupiny

Založení dětské skupiny má napomoci nedostatku míst v mateřských školách a je motivováno i snahou firem a rodičů udržet v takové situaci pracovní místo. Z toho důvodu byly vytvořeny podmínky prostřednictvím Zákona č. 247/2014 Sb., k tomu, aby bylo umožněno v odpovídajících podmínkách založit dětskou skupinu a postarat se o hlídání dětí po dobu, v níž rodiče plní pracovní úkoly. Na rozdíl od MŠ není dětská skupina vázána centrálním programem výchovy a soustředí se především na bezpečně strávený čas dětí pod dohledem odpovědných lidí. Z toho důvodu je také povinností rodičů i státu umístit dítě v posledním předškolním roce do MŠ, která má za úkol připravit dítě na školní docházku. Dětské skupiny jsou tedy náhradním řešením předškolní výchovy a očekává se od nich, že budou v rámci svých možností plnit i některé úkoly v oblasti rozvoje dítěte. Hlavní silou pro ustanovení dětské skupiny je zájem rodičů a schopnost zřizovatele vytvořit bezpečné podmínky pro existenci a provoz takového zařízení. Musejí pro to splnit především bezpečnostní a protipožární předpoklady a pochopitelně i odpovídající hygienické podmínky. Dalším důležitým předpokladem je smluvní vztah s rodiči a finanční řešení provozu. Obě strany, zřizovatel i rodič mohou čerpat daňové výhody a řídí se stanoveným plánem výchovy, který je předem připraven a je součástí žádosti o zapsání skupiny do seznamu skupin. Péčí o děti jsou pověřeny osoby odpovídající podmínkám určeným zákonem. Čím vyšší odborné vzdělání v této oblasti, tím je větší naděje na zapsání skupiny a na její rozjezd. Mělo by být v zájmu zřizovatele i rodičů, aby dětská skupina nebyla jen předmětem hlídání, ale aby měla účelný a systematický program, který pomůže při výchově dítěte.