Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Do škol

Přijímáme další žádosti o semináře pro studenty týkající se oblasti podnikatelské praxe. Čtyřicetiminutový seminář otevírá studentům cesty k rozhodování o tom, zda se pustit do podnikání, či nikoliv. Zabývá se nejen předpoklady pro podnikání, ale především problematikou hospodaření, řízení pracovního výkonu, komunikací i podnikatelskými praktikami. Dáváme prostor těm, kteří se rozhodují na základě svých reálných podnikatelských záměrů a představ a asi vrátíme do reality ty, kteří jen sní o pohádkovém zbohatnutí.

Připravená témata:

Historie současnost a budoucnost podnikání

Podnikatelský záměr a rozpočet

Struktura úspěšné menší firmy

Podnikatelské praktiky a povinnosti

Vznik a důsledky daňových podvodů

Podnikání – nepřetržité vzdělávání

Umění komunikace ve firmě

Jak řídit, jak kontrolovat