Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Dobrý šéf – největší benefit

Setkáváme se nejen v manažery, ale i se zaměstnanci, abychom vzděláváním týmu podpořili jeho výkon. Dozvídáme se ale, že maximálnímu výkonu někdy nevědomě brání sám šéf.

Řízení pracovního týmu nespočívá jen v udílení příkazů a v neomalených kontrolách, které hraničí se snahou „nachytat na švestkách“. Negativně působí i to, pokud špatný příklad ve svém jednání a vystupování dává šéf svému týmu. Jak se sám chová a jak jedná se svým okolím. Příčinou je skutečnost, že do manažerských pozic přicházejí lidé, kteří na výkon manažerské funkce, spočívající v efektivním řízení lidí, nejsou vůbec připraveni. Nejen, že nejsou schopni posoudit, kde jsou hranice maximálního výkonu při zachování zdraví, ale sami zdaleka takový výkon nepodávají. Důsledkem je nespokojenost a namísto růstu přichází snižování výkonu až na minimum.

Majitelé firem by měli dobře zvážit, koho ustanovují do řídících pozic a zda manažer i přes své jiné schopnosti svým působením firmu spíše nepoškodí.

Hledání motivačních nástrojů a potlačování demotivačních vlivů je pro úspěch firmy rozhodující. K tomu připravujeme manažery ve speciálních kurzech „šitých“ na míru k podmínkám provozu. Sjednejte si u nás konzultaci na toto vážné téma!