Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Etika v životě a v podnikání

v návaznosti na naše přednášky o historii podnikání a na přednášky o ekonomice, řízení a hospodaření, připravujeme na letošní podzim téma „etika„.

Víme, že toto téma je důsledně zpracováno špičkovým odborníkem panem Špačkem, a proto mu nepůjdeme v šlépějích a podíváme se na problém etiky z pohledu vývoje společnosti, posoudíme etiku, jako jeden z nástrojů přispívajících k zániku kultur a pokusíme se nahlédnout v jaké fázi, se právě nacházíme a proč. Možná se nám podaří přispět k tomu, aby naše prostředí tak rychle nezkolabovalo.