Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Interní dokumenty

Nepodceňujte tvorbu interních předpisů, jakými je například Pracovní řád, Mzdový předpis, Organizační řád a neopomíjitelná směrnice o inventarizaci, či o přidělování ochranných pomůcek. Vyplatí se usměrňovat i cestovní náhrady, stravenky a jiné benefity. Tam kde je využíván systém Home office je třeba rovněž disponovat směrnicí, která upravuje podmínky výkonu takové práce. Pomáháme firmám s tvorbou vnitřních směrnic i s tvorbou evidencí, které slouží jako důkazní materiál v případě vzniku sporu. Nepodceňujte to stejně, jako nepodceňujte dokumenty k ochraně osobních údajů a nebo Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jen pouhá absence důležitých dokumentů může vygenerovat sankci.