Působíme nejen v Brně!
606 201 148

ISO 9001

Tato norma předkládá příležitost k nastavení procesů ve firmě tak, aby byly přehledné, srozumitelné a umožňovaly vytvoření vnitřních předpisů a pravidel pro snadné řízení a přinesly pořádek a přehled ve firmě.

Samotné zavedení normy prostřednictvím certifikace je zejména pro začínající firmy poměrně drahou záležitostí a drahá je i recertifikace. Podstatou pro nastavení procesů podle této normy je však navedení pořádku a přehledu, který nastolí uvnitř firmy i vůči kontrolním orgánům klid a jasné postupy i odpovědnost v jednotlivých pozicích.

Norma samotná a certifikace podle ní nabrala svůj význam tím, že certifikaci podle této normy vyžadovaly od účastníků veřejných soutěží na zakázkách státní orgány a instituce. Došlo tedy i k tomu, že některé firmy hledaly provedení certifikace na klíč a přestože pak obdržely certifikát, majitelé těchto firem často ani nevěděli co je jeho obsahem. 

Proto se od tohoto požadavku ustupuje. Norma však svůj význam má především pro zodpovědné hospodáře, kteří chtějí podnikat podle pravidel a svou firmu vést k dlouhodobým úspěchům.

Nabízíme proto pomoc při nastavení systému v souladu s touto normou s tím, že certifikát neudělíme. Firma tak jednak ušetří velké finanční částky, které jsou se zavedením a certifikací spojeny a pokud si sama nastaví správně postupy a procesy pak může o certifikaci kdykoliv požádat certifikační orgán a ušetří podruhé.