Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Já a můj tým

Pokud ve firmě panuje nedůvěra, ba dokonce nevraživost, je každý den ve firmě zbytečným prodlužováním agónie, po níž nemůže přijít nic jiného než smrt firmy.

Ten, kdo zaměstnává, musí si být vědom síly i nebezpečí, které mu plyne z pracovněprávních vztahů. Nelze se stavět do role nadřazenosti tím, že se nevytvářejí a příkladně neplní interní pravidla, že není znát vzájemná podpora a controlling funguje spíše jako šmírování. Firma musí mít dobrou hlavu a k ní silné tělo. Jedno bez druhého nefunguje. Proto organizujeme firemní semináře na podporu růstu firemního sebevědomí a budování dobrého jména. Semináře jsou v této chvíli zdarma pro firmy od tří do padesáti zaměstnanců. Program sestavujeme spolu s vedením firmy podle jeho představ a potřeb. Hlaste se včas!