Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Jednatelům a prokuristům zdarma

Už čtvrtý rok nabízíme školení začínajícím jednatelům, a prokuristům. Pro ty, kteří chtějí dál využívat našich služeb, je školení zdarma. Máme už řadu příznivých ohlasů a proto jsme přistoupili k dalšímu vývoji produktu spočívajícím v tom že připravujeme manuály a checklisty, které jak jsme se dozvěděli, někteří využívají dlouhodobě a už si je i sami aktualizují podle změněných podmínek.

Pokud se dobře řízená firma stane naším dlouhodobým klientem, je spolupráce výhodná pro obě strany, protože řadu věcí si řeší firma samostatně a nás využívá jen v případě vzniku nečekaných problémů. Nejsme tedy pro firmu pouhou berličkou, nebo finanční zátěží, ale jsme jim partnerem v zázemí. Spokojenost klienta nám generuje další nové obchodní vztahy a není pak třeba hledat marketingové nástroje k tomu, abychom na sebe upozorňovali.