Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Kamera na cestách

Je to název kdysi velmi úspěšného pořadu, který se snad objevuje na televizních obrazovkách i dnes. My ale máme na mysli kamery v našich autech.

Přibývá kamer

Za skly aut vidíme stále více kamer, které snímají vše, co se před nimi a v některých případech i za nimi děje. Je to důsledek potřeby lépe se chránit před těmi, kteří si autoprovoz a vytváření kolizních situací vybrali jako zdroj svých příjmů. Z tohoto pohledu je kamera jednou z mála možností, jak uhájit svá práva. Kamery se ale objevují především za skly firemních vozidel a tady už jsme v poněkud jiném prostředí. Provoz takové kamery je třeba usměrnit ve vnitropodnikové směrnici, protože jde o nástroj ochrany firemního majetku. V takovém případě musí být zaměstnanec poučen o tom, jak kameru používat, nebo přesněji řečeno, jak jí nepoužívat.

Ochrana osobních údajů

Především záběry z kamery nelze volně šířit, pokud zachytily cizí osoby, nebo poznávací značky cizích vozidel v jakékoliv situaci. Už z tohoto titulu je povinností zaměstnavatele řidiče firemního vozidla prokazatelně poučit. Instalace kamery nesmí snižovat výhled z vozidla a používání kamery v zahraničí může způsobit vážné problémy. Doporučujeme především v těchto případech aktualizaci příslušné směrnice v rámci dokumentů sloužících k prokázání ochrany osobních údajů a předání bližších informaci zaměstnancům v rámci pravidelného školení řidičů referentských vozidel.

Incidenty

Kvalitní kamery dobře zachytí incident a mohou posloužit třeba u soudu k prokázání skutečného stavu. Vzhledem k tomu, že nelze tvrdit, že všechny incidenty vznikají náhodně a bez úmyslu, je třeba chránit i záznam a ihned po incidentu vyjmout SD kartu a uchovat jí pro další použití. Kamera neslouží jako prostředek pro napomáhání odhalování nezákonného jednání třetích osob, pokud o záznam policie sama nepožádá. Kvalitní kamera točí ve smyčkách a neuchovává zbytečné a nepoužitelné záznamy.