Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Kdo je správce a co musí?

Správcem osobních údajů je každý podnikatel bez ohledu na velikost, počet zaměstnanců a stav podnikání. Správce musí prokázat při kontrole (písemnými dokumenty), že chrání osobní údaje, s nimiž disponuje. Kromě toho musí uzavřít smlouvu o zpracování s tím, kdo mu účtuje a kdo přichází do styku s chráněnými osobními údaji (IT specialisté, lektoři odborných kurzů apod). Absence dokumentů prokazujících ochranu a absence smlouvy o zpracování hrozí pokutami. Musí umět řešit incidenty související s ohrožením ochrany osobních údajů a to správně a včas.

Doporučujeme nenechat se strhnout k nesmyslnému papírování za astronomické ceny a současně doporučuje situaci nepodceňovat a přečíst si Nařízení č.2016/679. Poradíme bezplatně každému zájemci, nebo mu pomůžeme dokumenty sestavit. To už ale je placenou službou.

Ten, kdo hodlá předpisy podceňovat a nedodržovat, by měl včas podnikatelské prostředí dobrovolně opustit, než se na něj nahrnou sankce.