Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Komplexní pomoc

Od roku 2018 se ptáme začínajících i těch pokročilých podnikatelů na to, co jim nejvíce chybí z toho, co k podnikání potřebují.

Pochopitelně na prvním místě jsou peníze. To ale souvisí se schopností hospodařit s tím také s uměním správně oslovit trh. K této problematice jsme připravili jednodenní seminář, který je pro naše nové klienty zcela zdarma.

Dalším problémem je důvěra v podnikatelské praxi. To už je poněkud náročnější téma a opírá se o smluvní zajištění a vedení dokumentů tak, aby byly obhajitelné i před soudy. S tím souvisí především správně nastavené podmínky obchodu. I k tomu je připraven seminář, který zahrnuje jak vztahy se zákazníkem tak i vztahy s dodavateli a zaměstnanci.

Kontrolní role státu je jednou z dalších frekventovaných obav. Ta ztrácí svůj význam v případě, kdy je podnikatel seznámen důsledně s pravidly v podnikatelském prostředí a je si plně vědom, které povinnosti má splněny a na kterých ještě musí zapracovat. K semináři na toto téma jsme vydali jednak skripta, tak i příručku napsanou srozumitelně pro všechny obory a profese.

Nenechte se v podnikatelském prostředí zaskočit.