Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Manažerská odpovědnost

Získat pozici manažera není dnes nijak velký problém. Dobře takovou pozici vykonávat, je už problém větší. Zejména je to probém pro toho, kdo na takovou pozici nebyl dostatečně připraven a padá do ní díky okolnostem, nebo díky náhodě. Vysoká odpovědnost výkonu řídící funkce se dotýká často i trestního zákoníku. Díky Občanskému zákoníku už dnes neplatí, že viník nevěděl, nebo nemohl vědět. Proto zájemce na výkon odpovědných funkcí připravujeme a praxe ukazuje, že se jim to vyplatí!!!