Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Manažerské vzdělávání

Pro ty, kdo se nečekaně dostali do pozice jednatele či prokuristy a vzali tím na sebe břímě odpovědnosti za právnickou osobu jsme připravili jednodenní kurz, na kterém si vysvětlíme, co taková pozice vyžaduje a jak se s novými úkoly vyrovnat bez nebezpečí sankcí a problémů, které na nepřipraveného člověka obvykle dopadají. Nedokážeme v jednom dni vytvořit dokonalého manažera, ale dokážeme ho připravit na dlouhodobý proces řízení firmy, který ho čeká a ještě dokážeme tento proces oprostit o obvyklé chyby. Hlaste se všichni, kdo si svou pozicí nejste jisti a máte své konkrétní dotazy. Podmínky a cenu kurzu přizpůsobíme okolnostem, za kterých kurz proběhne. Více podrobných údajů získáte na našem obvyklém spojení.