Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Minimální a zaručená mzda

ačkoliv je zvyšování minimální mzdy prezentováno jako pomoc těm nejméně placeným zaměstnancům, ve skutečnosti ze zvedá povinná hladina mzdy pro všechny profese a s tím se zvyšují i povinné odvody do statního rozpočtu, který si díky tomuto rozhodnutí ukrojí největší krajíc. Je tedy třeba do konce roku prověřit u jednotlivých profesí, zda nepodkročují zaručenou mzdu a případně upravit mzdové výměry opět k 1.1.2020. A jako vždy na Vaše dotazy rádi odpovíme.