Působíme nejen v Brně!
606 201 148

mystery shopping

Jednou ze služeb, které můžeme zajistit i poskytnou je profesionálně provedený mystery shopping. Jeho cílem není nachytat prodávajícího na švestkách, ale posoudit úroveň prodeje a poskytnout doporučení pro další zlepšování kvality prodeje. Mystery shopping provádějí lidé z oboru a s bohatými praktickými zkušenostmi. V rámci mystery shoppingu, který pochopitelně probíhá utajeně se sbírají materiály, které poslouží na podporu zvýšení kvality prodeje. Firmy, které tuto službu využívají dosahují konkurenčních výhod a podílejí se tak na zvyšování kvality prodeje v regionu. Objektivně zpracovaná zpráva je podkladem pro rozhodnutí vedení firmy o tom, jaká přijmou další opatření, případně zda využijí možnosti proškolení personálu na prodejní dovednosti.