Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Neplatiči svých závazků

Máte mezi svými zákazníky neplatiče? Promiňte, ale vinu nejspíše připište sobě. Neplatiči jsou buď lidé nepořádní, kteří nemají přehled o tom, co dělají, nebo jsou to lidé, kteří by chtěli žít na úkor někoho jiného. Mezi neplatiče nemůžeme zařadit toho, kdo ještě před splatností faktury kontaktuje svého dodavatele a snaží se s ním svůj nečekaný problém aktivně vyřešit i s nabídkou vhodné kompenzace. Všichni ti, kdo jsou neplatiči využívají toho, že se o své oprávněná nároky včas a důsledně nehlásíte, nebo že jste si nezjistili, kdo ve skutečnosti je ten, kdo od Vás bere produkty. Když budeme všichni důsledně a včas vymáhat své oprávněné nároky, situace se změní a neplatičů rázem ubude.