Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Nespoléhat na druhé

 Znovu jsme se setkali s názorem podnikatele spočívajícím v tom, že všechny své povinnosti má ošetřeny externím poskytovatelem. Přitom ani nevěděl, jaké povinnosti to jsou, nemá smlouvu a ví jen, kolik má měsíčně zaplatit. Uvedený příklad patří do kategorie těch nejhorších. Podnikatel se spoléhá na vyslovené garance, které smluvně poskytnuty nejsou. Poskytovatel zase spoléhá na to, že se v množství podnikajících subjektů ukryje a kdyby přece jen na něj došlo, tak to nějak „ukecá“ nebo od toho dá ruce pryč. My zastáváme názor že v souladu s občanským zákoníkem se má za to, že podnikatel je ke svému konání dostatečně kompetentní, ví co musí zajistit a pokud využije odbornou firmu, tak si jí nejprve prověří, pak s ní sepíše smlouvu a v ní zakotví garance. Pak jí teprve může uzavřít. V průběhu plnění smluvního vztahu by měl kontrolovat, zda smluvní podmínky jsou řádně naplňovány. Proto školíme podnikatele a připravujeme semináře, aby se podnikatelé nestávali obětí některých poskytovatelů rádoby odborných služeb.

 My zastáváme názor že v souladu s občanským zákoníkem se má za to, že podnikatel je ke svému konání dostatečně kompetentní, ví co musí zajistit a pokud využije odbornou firmu, tak si jí nejprve prověří, pak s ní sepíše smlouvu a v ní zakotví garance. Pak jí teprve může uzavřít. V průběhu plnění smluvního vztahu by měl kontrolovat, zda smluvní podmínky jsou řádně naplňovány. Proto školíme podnikatele a připravujeme semináře, aby se podnikatelé nestávali obětí některých poskytovatelů rádoby odborných služeb.