Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Nový model START UP

Soustavným zkoumáním toho, co noví podnikatelé očekávají, potřebují a chtějí, ve srovnání s tím, co by měli vědět, jsme dospěli k vytvoření nového modelu pro start do podnikatelské praxe. Model vychází z konkrétní situace zájemce o podnikání a napomáhá mu při budování pevných pilířů svého podnikání s minimální finanční i časovou zátěží. Úvodní konzultace je proto zcela zdarma a směřuje dvěma směry. Tím prvním směrem je podpořit a usměrnit dobrý nápad a tím druhým směrem je logickými argumenty včas odradit od naivních a nereálných předsav. Na to navazují postupné kroky k realizaci podnikatelkého nápadu a v případě potřeby i aktivní podpora a pomoc k tomu, aby podnikání se odvíjelo úspěšně a v bezpečných podmínkách. Na trh se tak dostávají noví, dobře „vyzbrojení“ podnikatelé s velkým potenciálem pro budoucí úspěch. Zkuste to i Vy a kontaktujte nás pro další podrobnosti.