Působíme nejen v Brně!
606 201 148

O směrnicích…..

Některé firmy ani netuší, jiné váhají a některé tvoří. Otázkou obvykle je: „Jaké a proč?„. Především je třeba vzít do úvahy, že na směrnice obvykle dojde v momentě, kdy je pozdě a problém už je. Proto bychom raději stavěli otázku tak: „Které směrnice pro svou bezpečnost potřebuji?„. Vycházíme z toho, že se může stát úraz, či škoda. Pak je třeba mít Pracovní řád, Směrnici o inventarizaci, Směrnici o OOPP, ale také Analýzu rizik a roční hodnocení BOZP, zahrnující povinná školení všech zaměstnanců a školení těch, kteří pracuji s nebezpečím.

Druhýn okruhem je oblast sporu. V této oblasti je třeba mít Organizační řád, nebo nějakou kompetenční směrnici, směrnici o odměňování, o bonusech, o všem dalším, co by mohlo bez směrnic generovat spory.

Dalším neméně významným okruhem jsou směrnice nařízené zákonem a těmi je jistě Směrnice o ochraně osobních údajů, Směrnice o některých opetřeních proti praní špinavých peněz a v brzké budoucnosti i směrnice týkající se whistleblowingu.

Jinými slovy je toho dost a netřeba z toho dělat vědu. Je třeba postupovat klidně systematicky a důsledně. Přijďte se poradit i vy, pokud už i vás problém začíná tlačit.