Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Obchodní partner

Když probíráme podnikatelskou praxi a upozorňujeme na úskalí, obvykle se zastavíme u obchodní due diligence. Prověřit si schopnosti obchodního partnera a dostát svým partnerským závazkům je v podnikání rozhodující. Opustit hodnotící kritérium „cena“ a nahradit jej kritériem „kvalita a záruky“ je pro budoucnost podnikatele nejdůležitější. I finanční úřady se snaží postihovat podnikatele, kteří neprojeví dostatek obezřetnosti tím, že na něj uvalí povinnost ručení za neodvedenou daň obchodním partnerem. Prokázat obezřetnost se dá. Ukážeme vám, jak se to dělá. Třeba na našich dalších společných akcích, které připravujeme nejen pro klienty, ale i pro zájemce zvenčí. Klidně se nezávazně přihlaste.