Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Otestovat

Testování znalostí a vědomostí je žádanou disciplínou v našich médiích. Je vidět, že lidé si sami sebe rádi ověřují. má to i pragmatický význam. Povědomí o hloubce znalostí je zejména v podnikání důležité a může pomoci v nasměrování dalšího samostudia. Připravujeme nyní sérii „self-testů“, jejichž úkolem je odkrýt podnikatelům a především zájemcům o podnikání míru schopností a znalostí potřebných pro vstup a účast v podnikatelském prostředí. Každá testová otázka se pečlivě připravuje a připravuje se i celá kostra testu tak, aby věrohodně dokázala odhalit testované osobě, jak na tom ve skutečnosti je.

Bylo by špatné omezovat se jen na testování. Připravujeme i seriál krátkých individuálních doškolovacích kurzů, které budou vycházet z výsledků testů a budou cílit na zjištěné mezery a současně ověřovat jejich zaplnění. Směřujeme k tomu, abychom v co nejkratším čase podpořili zvyšování úrovně podnikatelských vědomostí.