Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Podnikatelská obezřetnost

Podnikatelská obezřetnost je nezbytnou součástí podnikatelské praxe, především při výběru obchodních partnerů a při reakcích na nabídky. Prvním a zásadním krokem je u právnických osob nahlédnutí do Sbírky listin vedené Obchodním rejstříkem. Pokud najdete rozpor mezi tím, co sdělují webové stránky a tím co je uloženo, je třeba zvýšit pozornost. Pokud tam kromě zakladatelských dokumentů není uloženo nic, je lépe se takovým nabídkám vyhnout hned. Můžete si provést obchodní due diligence, nebo si o ní u nás zažádat. Můžeme Vás v této oblasti i vytrénovat v některém z kurzů, které Vám na vyžádání zašleme.