Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Podnikatelský záměr

Pomocí dobře sepsaného podnikatelského záměru můžeme předem odhadnout úspěšnost projektu s poměrně značnou přesností. Pro většinu začínajících podnikatelů je podnikatelský záměr strašákem, kterým hrozí banky při snaze zájemce o získání úvěru, nebo i finanční úřad, který rozhoduje, zda firma bude či nebude plátcem daně. Hlavní význam ale spočívá v ověření, zda projekt může být úspěšný, či nikoliv. Tak, jak si banka chrání své peníze a finanční úřad své daně, měli by si i podnikatelé chránit své budoucí zisky a na podnikatelském záměru pracovat s jednoznačným cílem – ověřit zda to bude fungovat. K tomu poskytujeme naši pomoc a ověříme, zda je Váš podnikatelský záměr reálný a zda zahrnuje vše, co Vás na cestě za ziskem čeká.