Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Práce na dálku

Takže bývalý bonus HOME OFFICE máme v zákoníku práce jako PRÁCE NA DÁLKU. Pro zaměstnavatele to znamená, že covidové vyhnání zaměstnanců do domácností je nyní uzákoněno a spojeno s mnoha povinnostmi. Jednou z nich je písemná dohoda o výkonu práce na dálku a další povinnosti následují. Pochopitelně byl novelizován i Zákon o inspekci práce o novou sankci do výše 300tis. Kč za porušení povinností souvisejících s prací na dálku. Pro zaměstnavatele pak je dalším oříškem oblast zajištění bezpečnosti práce v domácnosti zaměstnance. Naráží to na nedotknutelnost obydlí a současně povinnost zaměstnavatele činit kroky k zajištění bezpečnosti při práci sdvých zaměstnanců.

Jak to udělat? Rádi Vám poskytneme informace.