Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Přechod do manažerské pozice

Pokud se z kolegů mají stát podřízení je třeba nejprve důsledně zapracovat na sobě. V opačném případě by mohlo dojít ke katastrofě. Připravíme Vás na tuto pozici a to i v prostředí on line semináři, jehož podmínky si společně dohodneme. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení, které lze využít i při hledání nového pracovního místa.

Výkon manažerské funkce není snadný a vyžaduje splňovat celou řadu předpokladů k tomu, aby bylo docíleno řízené součinnosti celého svěřeného týmu. Manažer musí zvládat stejně dobře tlaky od nadřízených, jako ze strany podřízených. Připravíme Vás na to!