Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Řízení firmy podle pravidel

Spolu s našimi dlouholetými partnery a odborníky v podnikatelské praxi připravujeme další seminář nazvaný ŘIZENÍ FIRMY PODLE PRAVIDEL. Budeme na něm rozebírat známé a neznámé povinnosti s ohledem na nebezpečí sankcí a budeme se bavit o tom, jak povinnosti plnit. Posoudíme, zda lze bezpečně řídit firmu a jak. Můžete se na našem portále předem nezávazně přihlásit na našich kontaktních spojeních. Podle počtu přihlášených zvolíme místo konání a upřesníme termín konání ještě před prázdninami. Těšíme se na setkání se známými a novými tvářeni.