Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Roční hodnocení

Zákoník práce ukládá v paragrafu 8 odst. 5 povinnost ročně vyhodnotit oblast BOZP. Tuto povinnost si málokdo z podnikatelů uvědomuje a tím otevírá možnost pro sankce a pro odpovědnost za škodní události.

Oblast BOZP je velmi široká. Kromě zpracované analýzy rizik, je povinností i proškolovat zaměstnance a existenci proškolení prokázat. Ten kdo se chce vyhnout nebezpečím, může si u nás objednat kontrolu završenou protokolem jako důkazním materiálem o tom, že splnil dikci zákoníku práce. Ale nejen to, může také objevit některé nedostatky ve své firmě a včas předejít tragédiím.

Rozšířená kontrola, kterou také nabízíme umožní zjistit stav i dalších povinností, které nejsou v oblasti bezpečnosti práce, ale jsou pro firmu důležité.