Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Skype

Abychom Vám zjednodušili cestu, ušetřili čas a poskytli rychlou on line podporu, tak jsme přidali SKYPE. Komunikovat a přitom se vidět podporuje účinnost informací a umožňuje operativně reagovat. Vzhledem k množství zájemců je ale třeba si rozhovor prostřednictvím SKYPE předem sjednat. Vyplatí se také předem sdělit, jakého tématu se hovor má týkat.