Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Start-up 2019

Projekty a programy, které připravují mladé lidi na podnikatelskou dráhu se nejčastěji zaměřují na způsoby oslovení potenciálního zákazníka a na přesvědčování k nákupu. To ale není správný start do podnikatelského prostředí. Podnikatel by měl nejprve porozumět pravidlům a praktikám v podnikatelské praxi. Seznámit se se zákony i s následky při jejich porušování. Dále je důležité si najít správné zajištění svého podnikání v podobě kvalitních smluvních vztahů a jako k vlastnímu produktu, tak i k obchodním vztahům se svými dodavateli.

V podstatě jednou z nejdůležitějších oblastí je řádné hospodaření a tedy i pochopení účetních operací a z nich plynoucích dopadů do výsledků hospodaření. Ten, kdo nechce rozumět účetním výstupům a kontrolovat jak a které doklady procházejí zaúčtováním, připravuje se o možnost korigovat výsledky a může se stát snadnou obětí způsobené chyby ať už úmyslné, či nahodilé.

Vstup do podnikatelského prostředí

Přestože stát nijak neomezuje vstup do podnikání, mělo by být každému jasné, že neznalost zákona neomlouvá a že za porušení platných pravidel se udělují citelné sankce. Každý si sám u sebe musí umět zvážit, zda na to, do čeho se pouští opravdu má a zda je připraven čelit problémům. Umožňujeme novým podnikatelům využít buď jednodenního kurzu, nebo i koučingu, případně průběžné podpory a kontroly nad dodržováním pravidel v rámci uzavřeného smluvního vztahu. Zkuste to také a budete i Vy spokojeni