Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Start-up po našem

Není potřeba dlouhých řečí. Především je třeba vyjasnit si pravidla a nastavit systém hospodaření tak, aby byl při dodržování pravidel generován zisk. Tomu všemu předchází kvalitní podnikatelský záměr a rozpočet, který je hlavním vodítkem pro začátky. Podnikání není o volnosti a sladkém nicnedělání. Zkušený podnikatel vám řekne, jak je obtížné vybudovat úspěšnou firmu. My vám to řekneme také, v některém z pořádaných kurzů.