Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Stát se jednatelem

Přijmout funkci jednatele znamená převzít odpovědnost (a to i trestní) za to, co se ve firmě děje i událo. Odpovědnost je nedělitelná a vyplývá především z úvodních ustanovení Občanského zákoníku. Na to pak navazují další zákony, jejichž počet se neustále rozšiřuje. Za neplnění povinností udělují kontrolní orgány sankce a není výjimkou ani trestní odpovědnost za činy, o kterých někteří jednatelé nemají ani ponětí, pokud si nepřečtou příslušná ustanovení Trestního zákoníku. Velmi vysoké sankce plynou z neplnění povinností zaměstnavatele a fatální dopady má i porušení pravidel známých jako BOZP, GDPR, nebo AML. Kdo neví o čem je řeč a je přitom jednatelem, měl by co nejrychleji naskočit do vhodného vzdělávacího programu. Rádi mu poradíme.