Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Testovat ve firmách znamená zpracovávat citlivé osobní údaje

Překotné změny a nařízení tryskajících z usnesení vlády jistě směřují k ochraně lidí, ale někdy narážejí i na dříve nastavené bariéry. Jednou z nich je ochrana osobních údajů.

Zjišťování zdravotního stavu

Doposud bylo zjišťování zdravotního stavu doménou lékařů a ti si s ochranou citlivých osobních údajů umějí poradit. Najednou ale do hry vstupuje zaměstnavatel, který byl již dříve šokován povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které se však netýkaly zvláštní kategorie – citlivých osobních údajů. Povinnost nakoupit testy a testovat zaměstnance ve firmách nad 10 zaměstnanců je pro mnohé malé firmy velký problém. Přichází náhle a bez možnosti připravit se a je doprovázen hrozbou sankce.

Jakkoliv firmy doposud hledaly toleranci ke všem opatřením směřujícím k ochraně životů a zdraví, za cenu vznikajících ztrát, ale s vírou v úspěšnost, dospěly tímto nařízením k poznání, že něco není v pořádku.

Kde nakupovat?

Tvrzení, že množství dodavatelů sníží cenu zatím neplatí. Testy nejsou, a pokud ano, tak drahé a i když se nakoupí, jak to všechno zařídit, aby to přineslo užitek a nehrozily sankce. Jak se má člověk během několik hodin přeorientovat do pozice zdravotního personálu? Je jistě přínosné pro výrobce a obchodníky, že jim opět narostou tržby a k nějakému zlevňování není vůle, i když jde o zdraví a životy. Jakoby nebezpečí nebylo dost veliké, aby mohly běžet kšefty.

Jak provádět?

Někteří šikovní právníci už vytvořili prodejné směrnice upravující ochranu osobních údajů při práci s citlivými údaji a nabídli je za pěkné peníze k odkoupení. Obsahová náplň mnohastránkových dokumentů je jen slovní hrou a nenabízí smysluplné a srozumitelné řešení. Zkrátka: „Poraď si sám!“.

Zaměstnavatel tedy bude vytírat krky svých deseti zaměstnanců (ne snad odebírat krev), nebo je nechat plivat do hezkého plastového plivátka na jedno použití a pak se pokusí se sebraným materiálem nakládat tak, aby nedošlo k záměně. Pokud se mu to podaří, tak určitě zavede nějakou administrativu, kterou bude prokazovat splnění své povinnosti. Doufejme jen, že pověřený zaměstnanec, pokud to nebude přímo jednatel, bude dostatečně kompetentní ke kvalitnímu výkonu a v případě chyby mu budou zkráceny odměny. To vše se zapracuje do dodatku ke směrnici o ochraně osobních údajů, protože práce s citlivými osobními údaji vyžaduje speciální přístup, jak velí platné předpisy.

Řešení

Zaměstnavatelé si poradí nejspíš tak, že budou zaměstnance vysílat do dlouhých front na bezplatné testování na konci pracovní doby a zvýší se tak napětí mezi lidmi, kteří budou hledat viníka, pokud se při této akci nakazí.